Referans Fiyat Uygulaması Hakkında

Şubat 1, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
Bildiğiniz üzere, girdi maliyetleri itibarıyla en başta hammadde üzerinde rekabet gücümüzü zayıflatan ilave vergi, gözetim, korunma, anti-damping, referans fiyat vb. adlar altındaki düzenleme ve uygulamalar arasında katma değer zincirini esas almayanların kaldırılması için Ticaret Bakanlığımız nezdinde ihracatçı birliklerimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalar devam etmektedir.
Üreticilerimizin temel girdilere en rekabetçi fiyatlardan erişmesi ve ihracata yönlendirilmeleri kapsamında yapılan bu çalışmalardan biri, hammadde ithalatımızda karşılaştığımız referans fiyat uygulamasıdır.
Fiktif olarak belirlenen ilave kıymet nedeniyle, hammadde girdisinin sağlanması noktasında bizlere ilave Gümrük Vergisi, KDV, Dahilde İşleme İzin Belgeli işlemlerde döviz kullanım oranının artması, gümrük müşavirliği hizmet bedellerinin yükselmesi gibi ek finansman yükü getiren bu uygulama ile ilgili tarafımıza ulaşan geri bildirimler yakın zamanda artmış bulunmaktadır.
Son üç aydır Ticaret Bakanlığımızın Reuters veri tabanı ile anlaşmasının yenilenmediğini ve kullanılan referans fiyatı belirleyen unsurlarda belirsizlik olduğunu gösteren söz konusu geri bildirimler ışığında ihracatçı birliğimiz İKMİB’le konuyu istişare etmiş bulunmaktayız.
Bu bağlamda, Reuters verilerinin Bakanlığımıza Birliklerimiz üzerinden sağlanması yönündeki önerimiz kapsamında çalışmaların başladığını bildirmek isteriz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X