Sabancı Vakfı 2020 Yılı Hibe Programı Başlıyor

Aralık 31, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Sabancı Vakfı, 2020 yılı hibe programı çerçevesinde; Kadın, Genç ve Engellilere yönelik “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” amacıyla sivil toplum kuruluşlarından gelecek başvuruları değerlendirecektir.

Başvuru Tarihleri: 2 Ocak – 10 Şubat 2020

Duyuru: http://www.sabancivakfi.org/tr/sosyal-degisim/2020-basvurulari

Başvuru: Başvuru Rehberinde yer alan “4.1 Başvuru Yöntemi” başlığını inceleyiniz.

Kimler başvurabilir?

Yalnızca T.C. Yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik:

 • Dernekler (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Vakıflar (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Kooperatifler (Merkez ve şubeleri dahil olmak üzere hibe programına tek bir proje ile başvurabilirler.)
 • Üniversiteler (Rektörlüğün onay ve imzası bulunması ve başvuruların farklı birimlerden, Meslek Yüksek Okulları, Araştırma Merkezleri, Fakülteler vb., olması kaydıyla, birden fazla başvuruda bulunabilirler.)

Ortaklar:

 • Hibe Programı kapsamında yalnızca ortaklıkları bulunan projelere destek verilecektir.
 • Bir projenin birden fazla ortağı olmasında herhangi bir sakınca yoktur.
 • Başvuru yapmaya uygun olan kurumlar, hem kendi projeleri ile başvuruda bulunabilir hem de başka kurumların proje ortağı olarak yer alabilirler.
 • Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik olmayan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri, özel şirketler, ticaret ve sanayi odaları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile bu kuruluşların birimleri/müdürlükleri/şubeleri/vakıfları, vb. Hibe Programı’na başvuru yapmak için uygun değildir. Ancak bu kurumlar proje ortağı olarak yer alabilirler.
 • Aynı tüzel kişiliği paylaşan farklı şube, birim ya da fakülteler aynı projede başvuran ve ortak olarak yer alamazlar. Ancak birlikte çalışmalarında sakınca yoktur. 

Destek Miktarı

Sabancı Vakfı 2020 Hibe Programı kapsamında, uygun görülen projelerin tümüne verilecek hibenin toplam tutarı en fazla 1.500.000 TL’dir.

Proje başına verilecek hibeler aşağıda belirtilen en az ve en fazla tutarlar arasında olacaktır:

 • Gösterge Bütçe : 1 Milyon 500 Bin TL
 • Asgari : 50.000 TL
 • Azami : 250.000 TL
 • Proje süresi:Azami 12 ay

Hibe Programı kapsamında desteklenen projeler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Değerlendirme Süreci ve Takvimi

 • Sabancı Vakfı tarafından bilgi ve belgelerin tamlığı ile uygunluğunun kontrol edildiği ön elemenin yapılması: 11 – 14 Şubat 2020
 • Başvuran kurumlara ön eleme sonuç bildirimlerinin e-posta ile gönderilmesi: 17 Şubat 2020
 • Sabancı Vakfı ve Değerlendirme Kurulu tarafından ön değerlendirmenin yapılması: 18 Şubat – 3 Nisan 2020
 • Başvuran kurumlara ön değerlendirme sonuç bildirimlerinin eposta ile gönderilmesi: 6 Nisan 2020
 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin gerekli ek belgeleri Sabancı Vakfı’na göndermesi: 6 – 15 Nisan 2020
 • Ön değerlendirmeyi geçen projelerin Değerlendirme Kurulu tarafından incelenmesi: 16 Nisan – 23 Haziran 2020
 • Değerlendirme Kurulu’nun önerdiği projelerin Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilmesi ve Sonuçların duyurulması ve hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan proje sahiplerine son değerlendirme sonuç bildirimlerinin e-posta ile iletilmesi: 24 Haziran 2020

Başvuru yapmadan önce Başvuru Rehberinin ve Sıkça Sorulan Sorular kısmının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Sıkça Sorulan Sorular kısmında yanıtı bulunmayan sorular hibe@sabancivakfi.org e-posta adresine iletilebilir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X