Sektörel Yatırım Yol Haritaları Çalışması

Ocak 2, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden alınan 08.10.2019 tarihli ve 81919593-045-E.916 sayılı yazıda, On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2019-2021) ve YOİKK 2019-2020 Eylem Planında “sektörel yatırım yol haritalarının hazırlanması” görevinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine verildiği ifade edilmektedir. Yazının devamında, sektörel yatırım yol haritaları ile şirket kuruluşundan yatırımın faaliyete geçtiği ana kadar tamamlanması gereken tüm bürokratik işlemlerin; izin, onay, ruhsat ve lisansların tespit edildiği, yatırımcılar için rehber niteliğinde bir belgenin hazırlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda, 02.09.2019 tarihinde başlatılan “Sektörel Yatırım Yol Haritaları Raporunun Hazırlanması Projesi” neticesinde, 8 ana sektörde gerçekleştirilen taslak çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve yüklenici firma Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş tarafından tamamlandığı söylenmektedir. Gelinen noktada, taslak çalışmalarda tespit edilen izin, onay, ruhsat ve lisansların ilgili kurumlarca incelenerek teyit edilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.

Ekte gönderilen taslak dokümanların sektörel bazlı incelenerek, dokümanlarda yer alan metin, diyagram ve tabloların kontrol edilerek yapılan incelemeler neticesinde teyit ve/ veya düzeltmelerin “değişiklikleri izle” formatında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine iletilmek üzere 7 Ocak 2020 mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

Dokümanlarla ilgili oluşabilecek tüm sorular ve ilave bilgi talepleri, taslak dokümanların birinci sayfasındaki “Dosya Hakkında Görüşülebilecek İlgili Uzman İletişim Bilgileri” kısmında yer alan müşavir firma personelince cevaplanacaktır. Kurumlardan gelen görüş ve düzeltmelerin ardından taslaklar revize edilerek, gerekli sadeleştirme ve tasarım çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından yapılacak ve dokümanlara nihai halleri verilecektir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X