Süreli – Kod Çalışması PRODCOM

Ocak 29, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

13 Aralık 2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik” kapsamında “Malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve ilan edilen listede yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur” hükmü doğrultusunda kamu ihaleleri düzenlenmekte olup, bahse konu malzeme ile makine ve ekipman listelerinin ürün açıklamalarının çok genel olması nedeniyle yerli malı belgesine haiz katılımcılarının elenmesine ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

Bu itibarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve yerli üreticilerle yapılan istişareler neticesinde; Yerli Malı Belgesi’nin kullanımı etkin kılmak için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen listede yer alan malzeme, makine ve ekipman listesinin ürün piyasa isimleri yer alacak şekilde tekrar düzenlenerek ihaleye çıkacak İdarelerin malzeme ve makine seçimlerini daha doğru bir şekilde yapmasının sağlanması için çalışma yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda 1 Şubat 2019 tarihine kadar ekte yer alan listelerdeki PRODCOM kodların altında yer alan ürünlerin piyasa isimlerinin belirlenerek ilgili listeye işlenmesi, tanımlanan ürünler için Bayındırlık birim fiyat poz numaralarının da her bir PRODCOM kodu için listeye eklenmesini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesini (eda.guneysu@tobb.org.tr;) diler ilginiz için teşekkür ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X