Teşvik Belgeli İmalat Sanayi Yatırımları

Ocak 24, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

17/01/2019 tarihli ve 7161 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun” 19. Maddesi ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında Teşvik Belgeli İmalat Sanayii Yatırımlarına yönelik olarak 2017 ve 2018 yıllarına mahsusen getirilen inşaat giderlerinde KDV iadesi uygulaması, 2019 yılı için de geçerli olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Resmi Gazete’de yayınlanan kanunun linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190118-1.pdf

Teşvik unsuru

Teşvik Unsuru Sektör Detaylar İlgili Mevzuat
İnşaat giderleri için KDV iadesi İmalat Sanayi
  • 50 milyon TL ve üzeri yatırımlar: İnşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde talep edilmesi halinde teşvik belgesi sahibi mükellefe iade olunur.
  • 50 milyon TL altı yatırımlar: İnşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde teşvik belgesi sahibi mükellefe iade olunur.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 37. Maddesi

Daha fazla bilgi için:

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tel: (312) 212 88 51

Mesaj gönderme: https://tuys.sanayi.gov.tr/contactform.html?lang=tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X