e-bülten

e-bülten üyeliği

 

Loading

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

Toprak Kirliliği Kontrolü Revizyon Taslağı

Haziran 28, 2017
Gorsel-Template-29-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Revizyon Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 13.07.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.