TÜBİTAK Destekli Girişim Hızlandırma Programı

Ocak 20, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ARI Teknokent ve İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle yürütülen BİGG İTÜÇEKİRDEK Girişim Hızlandırma Programı kapsamında yeni dönem başvuruları alınmaya başlamıştır. Başvuru yapanlar arasından ileriki bir tarihte açılması planlanan TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (Bireysel Genç Girişimci – BİGG) 1. Aşama çağrısına BİGG İTÜÇEKİRDEK programı kapsamında katılacaklar belirlenecektir. BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (Bireysel Genç Girişimci – BİGG) hakkında bilgilendirme broşürü: http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bigg-brosur.pdf

Odak Tematik Alanlar:

Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2019, Çarşamba

İnternet sitesi: https://bigg.itucekirdek.com/

Online başvuru formu: https://www.f6s.com/biggcekirdek20191.ar/apply

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan Girişimci Adayları:

Kapsam Açıklama
Eğitim düzeyi
 • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından en çok 10 sene önce mezun olmuş veya bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci olmak veya
 • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından en çok 10 sene önce mezun olan ya da kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
Daha önce bu program kapsamında desteklenmemiş olmak Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak
İşletme sahibi/ortağı olmamak Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmak
Odak tematik alanlarla ilgili başvuru yapmak BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2018 yılı çağrısında aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:
 • BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.
 • Proje Yürütücüsü olarak başvuru yapan Girişimci Adayının TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekibindeki diğer üyelerin aynı şartları sağlaması beklenmemektedir.

Odak Tematik Alanların Detayları

Tematik Alan Açıklama
Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.
Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.
Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

Programın İşleyiş Süreci ve Programa Katılımın Sağlayacağı İmkanlar

Aşama Yürütücü Kurum İşleyiş ve Sağlanan İmkanlar
1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş*
 • Bu aşamada Girişimciler, iş fikirlerini Uygulayıcı Kuruluşlara sunar, Uygulayıcı Kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirir, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler verir ve iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütülmesini sağlar.
 • İTÜÇekirdek’e katılanlar:
  • İTÜ Çekirdek mentorlarıyla projelerinin ticarileşmesi yolunda beraber çalışabilirler.
  • İTÜ’nün, İTÜ ARI Teknokent’in ve İTÜNOVA TTO’nun ağından yararlanabilirler.
  • İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka programı sonrasında gerçekleşen ve 2018 yılında toplamda 21.000.000 TL ödül ve yatırımın dağıtıldığı Big Bang yarışması sürecine dahil olabilirler.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması durumunda İTÜ ARI Teknokent Kuluçka Merkezlerinde ofis imkanı kazanabilirler.
 • 1. Aşama, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.
2. Aşama TÜBİTAK
 • Bu aşama, iş planlarının değerlendirilmesi ile başlar. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimcilerden kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir.
 • TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak teknogirişim sermayesi desteği sağlanır. Teknogirişim sermayesi desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları yürütülür.
 • 2. Aşama süresince kuruluşa, teknik, ticari ve idari konularda yönlendirilmesi amacıyla rehber desteği sağlanabilir. Rehber kuruluşun talebi üzerine TEYDEB tarafından atanır.
3. Aşama TÜBİTAK
 • 3. Aşama, kuruluşun Proje Önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. 3. Aşama kapsamında Proje Başvurusu, projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.
 • Bu aşamada Girişimcinin bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülür ve detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

* İTÜÇekirdek Programının Uygulayıcı Kuruluşu İTÜ’dür. Uygulayıcı Kuruluşlar listesi: https://1drv.ms/w/s!AvA4x730lOhbg4MSe9tn5SWh0XGRPQ

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmak isteyenlerin TÜBİTAK 1512 Uygulama Esasları ile BİGG İTÜÇEKİRDEK Sıkça Sorulan Sorular (SSS) internet sayfasını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

·         BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir. Proje yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekipteki diğer üyelerin bu şartları sağlaması beklenmemektedir.

Daha fazla bilgi ve sorular için:

Tel: (212) 285 03 11

e-posta: cekirdek@ariteknokent.com.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X