TÜBİTAK Proje Teklif Çağrısı

Ağustos 17, 2018
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), 1001 kodlu “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2018 yılı 2. Dönem başvurularını almaya başlamıştır. Destek programının amacı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemektir. Hazırlanacak proje teklifleri için bilimsel nitelikli olması kaydıyla alan ve konu sınırlaması bulunmamaktadır. Sadece altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmemektedir.

Programda yapılan güncellemeler: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ardeb-1001-programi-kapsaminda-yapilan-guncellemeler

Proje örnekleri: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-proje-ornekleri

Online sistem üzerinde son başvuru tarihi: 21 Eylül 2018, Cuma (saat: 17.30)

E-imza ile yapılmayan başvurularda Basılı Kopya Belgelerin teslimi için son tarih: 5 Ekim 2018, Cuma (saat: 17.30)

Başvuru tarihleri: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-tarihleri

Kaynaklar ve Mevzuat

Mevzuat adı Link
TÜBİTAK’ın ARDEB 1001 Programı sayfası http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr
ARDEB 1001 Programı kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-onemli-hususlar
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Yanıtları http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-sss
Online başvuru sistemi http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/
TÜBİTAK ARDEB tarafından Yürütülen Programlara ilişkin Yönetmelik http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_iii_2_0.pdf
İdari ve Mali Esaslar http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/254_sayili_bk_islenmis_hali.pdf
TÜBİTAK Ar-Ge İhaleleri Yönetmeliği

(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kurumlar için)

http://goo.gl/RLVk2m
TÜBİTAK Ar-Ge İhaleleri Yönetmeliğine tabi kurumlar için satın alma eşik değerleri https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/esik_degerler_tablosu_2018-2.doc
Genel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/genel_butce_kapsamindaki_kamu_idareleri_ile_ozel_butceli_idarelere_proje_karsiligi_aktarilacak_tutarlar.pdf
Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine proje karşılığı bütçe tutarı aktarımlarına dair Esas ve Usuller http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/tubitak_tarafindan_ozel_kuruluslar_ve_vakif_universitelerine_proje_karsiligi._yeni.pdf
Proje Personeli için Projelerde Yer Alabilme Üst Limitleri https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/projelerde_gorev_alabilme_limitleri_yeni.pdf
BİDEB programlarına başvuran kişilerin ARDEB projelerinde görev alabilme koşulları https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/bideb_ardeb_gorev_alabilme.pdf
ARDEB Projelerinde uygulanacak 2018 yılı Gündelik ve Konaklama Tutarları https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2018_yili_harcirah_tablosu_1.docx
ARDEB Projelerinde uygulanacak Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) üst limitleri https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg4VJty_6sG8UQLCy9w

Tanımlar

Tanım Açıklama
Grup TÜBİTAK ARDEB’e bağlı araştırma grupları
Kurum Projeyi öneren ve proje destekleme sözleşmesini imzalayan kurum veya kuruluş
Proje Ekibi Proje Yürütücüsü, Araştırmacı, Bursiyer, Yardımcı Personel ve Danışmanlardan oluşan ekip
Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçmemek kaydıyla ve Bilim Kurulunca belirlenen esaslara göre proje sözleşmesinde belirlenerek ödenen tutarlar
Proje Yürütücüsü İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, TÜBİTAK ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacı
Araştırmacı İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan, sonuç raporunda adı geçecek olan Proje Yürütücüsü dışındaki araştırmacılar
Bursiyer Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar
Yardımcı Personel Proje Yürütücüsünün veya Araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmî zamanlı, proje süresiyle sınırlı olarak ve işvereni kurum olmak üzere istihdam edilen, sonuç raporunda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant, işçi ve benzeri personel
Danışman Gerek duyulan hallerde, projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman
Kurum Hissesi Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanılması karşılığı TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutar

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kurumlarda kadrolu olarak çalışan Proje Yürütücüleri:

 • Devlet Üniversiteleri
 • Vakıf Üniversiteleri
 • Kamu Kurumları
 • Özel Kuruluşlar

Proje Ekibi ile ilgili Şartlar

Proje Ekibinde Görevli Kişi Unvanı Şartlar
Proje Yürütücüsü
 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Proje Yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.
 • Proje Yürütücülerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile Proje Yürütücüsü olarak görev alabilir.
 • Emeklilerin, Proje Yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.
Araştırmacılar
 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede Araştırmacı olarak görev alabilir.
 • Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler Araştırmacı olarak görev alamazlar.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde Araştırmacı olarak görev alabilirler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.
 • Yurtdışı Araştırmacılar:
  • Bir projede görev alacak Yurtdışı Araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
  • Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.
  • Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
  • Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin %50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır.
  • Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar, TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler.
Danışmanlar
 • Bir projede Danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.
 • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.
 • Kamu Kuruluşları veya Özel Kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde Danışman olarak görev alabilirler. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir.
Bursiyerler
 • Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar Bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.
 • BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede Bursiyer olarak görev alamazlar.
 • Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:
  • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
  • Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak
  • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20’lik dilime girilmiş olması
  • Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 lisans öğrencisi Bursiyer olarak yer alabilir.
 • Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyerlerinde aranan koşullar:
  • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
  • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama
  • Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması
 • Yabancı Uyruklu Yüksek Lisans/Doktora bursiyerlerinde aranan koşullar:
  • Yüksek Lisans Bursiyerlerinin 30 yaşın altında olması (Başvuru yılının ilk günü itibariyle, belirtilen yaşların doldurulmamış olması)
  • Doktora Bursiyerlerinin 35 yaşın altında olması (Başvuru yılının ilk günü itibariyle, belirtilen yaşların doldurulmamış olması)

Proje süresi: Azami 36 ay

Destek

·         2018 yılı için proje başına azami destek tutarı: 720 bin TL (PTİ, Kurum Hissesi ve Yurtdışı Araştırmacı giderleri hariç)

·         Destekleme oranı: Azami %100

Desteklenen harcama kalemleri

Bütçe türü Harcama kalemi Detaylar
Ar-Ge Bütçesi Personel Proje Yürütücüsü Proje Yürütücüleri için 2018 yılı üst limitleri: 1.500 TL/ay
Proje Yürütücüsünün bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (Vakıf Üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.
Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, Proje Yürütücüsüne PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.
Araştırmacılar Araştırmacılar için 2018 yılı üst limitleri: 750 TL
Araştırmacıların bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan brüt tutarın %75’ini geçemez.
Bir Araştırmacının alacağı PTİ Yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.
Proje Yürütücüsü Kurumun Özel Kuruluş olması halinde, bu kuruluşta çalışan Araştırmacılara PTİ’ye eşdeğer tutarda ücret ödenir.
Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Araştırmacı olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.
Bir projedeki tüm Araştırmacılara ödenecek toplam PTİ miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek olan PTİ’den fazla olamaz.
Bursiyerlere Burs Ödemesi
 • Lisans öğrencisi için 750 TL
 • Y. Lisans öğrencisi için 3.000 TL
 • Doktora öğrencisi için  3.500 TL
 • Doktora Sonrası Araştırmacı için 4.500 TL
 • BİDEB bursiyeri olunması halinde yukardaki tutarlara ilave olarak Y. Lisans  öğrenci için 500 TL., Doktora öğrencisi için 1.000 TL., Doktora Sonrası Araştırmacı için ise 1.500 TL ödenebilecektir.
Danışman Danışmanlar için 2018 yılı PTİ üst limitleri: 1.500 TL/ay
Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (Vakıf Üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir.
Özel Kuruluş çalışanının, başka bir kurum/kuruluş tarafından yürütülen proje kapsamında Danışman olarak yer alması halinde ise bağlı olduğu kuruluşa hizmet alımı kaleminden ödeme yapılabilir.
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Malzemesi Alım Giderleri (Makine-Teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.)
Danışmanlık ve Hizmet Alım Giderleri
Proje kapsamında beklenen çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar
Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri
Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat, Konaklama ve Gündelik Giderleri Yol giderlerinde, yaygın taşıt (uçak dahil), ücretleri dikkate alınarak ekonomi sınıfı harcamalar için ödeme yapılır.
2018 yılı Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatler kapsamında Konaklama ve Gündelik üst limitleri: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204/2018_yili_harcirah_tablosu_1.docx
Posta ve Nakliye Giderleri
Proje Destekleme Sözleşmesi ile kabul edilmiş diğer giderler.
Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.
Kurum Hissesi Kurum hissesi hesaplanırken destek kararının verildiği yıl için geçerli olan performans puanı esas alınır; ancak kurum hissesi ödeneği, proje bütçesinin (PTİ hariç) %50’sini aşamaz.

Kurum Hissesi performans puanı listesinde yer almayan yeni kurulmuş yükseköğretim kurumları için kurum hissesi proje bütçesinin (PTİ hariç) %30’u oranında hesaplanır.

Projenin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerde yürütülmesi ve kadrosu yükseköğretim kurumlarında olan Araştırmacıların söz konusu şirketlerin ortağı ve Proje Yürütücüsü olmaları halinde, bu şirketlere PTİ dışında kalan proje bütçesinin %10’u oranında Kurum Hissesi verilir. Bu koşulu sağlamayan Özel Kuruluşlara Kurum Hissesi verilmez.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmadan önce yukarıda yer alan Mevzuatın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
•        Proje Ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması gerekmektedir.
•        Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması gereklidir.
•        Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması (literatür referansı verilerek tartışılmış olması), literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması gereklidir.
•        Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması gerekmektedir.
•        Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi gerekmektedir.
•        Proje kapsamında yapılacak arazi çalışmaları için arazi planının sunulması gereklidir.
•        Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması gereklidir.
•        Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde/hastanelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzasının olması gereklidir.
•        Proje ekibinde Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması durumunda, yabancı uyruklulara PTİ ödenebileceğine dair onay belgesinin eklenmesi (Bu madde KKTC ’den sunulan proje önerileri için geçerli değildir, ilgili protokol maddesi gereğince işlem yapılır) gereklidir.
•        Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, TÜBİTAK Başkanı onay yazısının başvuruya eklenmiş olması gerekmektedir.
•        Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanların TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.
•        Proje yürütücüsü ve Araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede Yürütücü/Araştırmacı olarak görev alabilir. KKTC’den yapılan başvurularda Proje Yürütücüsünün KKTC, Araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
•        Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar için “Projelerde Görev Alabilme Limitlerinin” aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç),
•        Proje Yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması gerekmektedir. HORIZON 2020 programı kapsamında başvuruda bulunan ve eşik değeri geçen kişilere, 1001 ya da 1003 programlarından herhangi birinde kullanılmak üzere sağlanan ek yürütücülük hakları ile dönemli/çağrılı uluslararası projeler bu kuralın dışında tutulur.
•        Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması gerekmektedir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.
•        Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi gerekmektedir.
•        Elektronik Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) ve formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 20 sayfayı aşmaması gerekmektedir.
•        Proje ekibinin TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile şu sırada yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projelere ilişkin, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri” belgesinin doldurulması gerekmektedir.
•        Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması gerekmektedir.
•        Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce TÜBİTAK’a sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi gerekmektedir.
•        Önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi gereklidir. Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.
•        TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının “1001 Programı” için belirlenen destek üst limitini aşmaması (Başvuru formunun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen destek miktarı ile çevrimiçi başvuru sırasında talep edilen miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.)
•        Islak imza ile yapılan başvurular için, basılı kopya olarak gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları” ile “Hak Sahipliği Beyan Formu”nda (Söz konusu form, proje ekibinde yalnızca proje yürütücüsü bulunması durumunda dahi imzalanacaktır), proje yürütücüsü/araştırmacı/danışman ile yürütücü/katılımcı kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması; kuruluş yetkilisi imza sayfasında kuruluş yetkililerinin adı, soyadı, ünvanı ve görevinin mutlaka belirtilmesi gereklidir.
•        Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, (Başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında titizlik gösterilmelidir.) (Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu, Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu)

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: 444 66 90

e-posta: ardeb@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Destekleri Forumu: http://forum.tubitak.gov.tr/viewforum.php?f=68

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X