Türkiye Tanıtım Grubu Hakkında

Eylül 3, 2017
Gorsel-Template-1200x675.jpg
Bildiğiniz üzere, Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2017 tarih ve 30152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yapının daha iyi anlaşılabilmesi için hazırlanan özet tablo çerçevesinde kapatılan tanıtım grupları ile Türkiye Tanıtım Grubu arasındaki bazı benzerlik ve farkları incelemenizde fayda mülahaza edilmektedir.
Eski Tanıtım Grubu Yeni Tanıtım Grubu
Kuruluş İhracatçı Birliği bünyesinde TİM bünyesinde
Faaliyetlerine Onay Veren TİM+Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı
Kuruluş Amacı (ilgili mevzuat ifadesiyle) Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalar Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, ihracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler
Organları Temsilciler (5-11 kişi /sektörde faaliyet gösteren ihracatçılar) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Direktörlüğü (Sektörler Konseyi üyeleri, Bakanlık ilgili Genel Müdürleri, Bakanlıkça atanan uzman YK üyeleri, İcra Direktörü ile yeterli sayıda uzman personel)
Gelirleri İlgili alt sektör GTİP’lerinden yapılan ihracatlardan tahsil edilen ek nispi ödemeler Her ihracat işlemi üzerinden tahsil edilen ek nispi ödemeler
Kesinti Oranı
Gruba göre değişmektedir. Örnekler:
Makina TG: On binde 5
Antep Fıstığı TG: On binde 2,5
Plastik TG: On binde 5
Fındık TG: On binde 30
On binde 3’e kadar
Personel İstihdamı 2+2 (en fazla dört) Sınırlama yok
Sektörel Proje Geliştirme Sınırlama yok Yıllık bütçenin en fazla %20’si tahsis edilebilir
Yurtiçi Pazara Yönelik Proje Bütçe giderlerinin en fazla %20’si tahsis edilebilir Düzenleme yok

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X