Ufuk 2020 ve EUREKA Programları Hakkında

Nisan 19, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO) ve Sistem Global Danışmanlık işbirliğiyle 24 Nisan 2019, Çarşamba günü KOÜ Teknopark’ta “Ar-Ge, Teknoloji ve Girişim Alanındaki Uluslararası Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi” adlı bir seminer düzenlenecektir. Seminere katılmak isteyenlerin aşağıda iletişim bilgileri yer alan KOÜ TTO yetkilisine katılım bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

 

Program Kısa Tanıtım Link
Ufuk 2020 (Horizon 2020) Avrupa 2020 stratejisinin 7 sancak gemisi inisiyatifinden biri olan İnovasyon Birliği kapsamında Avrupa genelinde araştırma ve yenilik temelinde kalkınmanın sağlanması için geliştirilmiş bir destek programıdır. Programın üç temel önceliği, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlardır. Program, AB’nin 2014 – 2020 mali döneminde gerçekleştirilecek olup toplam € 80 milyar’lık bir bütçeye sahiptir. Program, Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olmakla beraber uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması ve kapsamı bakımında bazı yenilikler de getirmektedir. Ufuk2020 programının Türkiye koordinatörü olan kuruluş, TÜBİTAK’tır. https://ufuk2020.org.tr/tr
EUREKA EUREKA program bir AB programı olmamakla birlikte AB’nin birlik olarak üyesi olduğu ve toplamda AB üyesi 27 ülke ve AB dışından Makedonya, Norveç, İsrail, Sırbistan, Rusya, Monako, San Marino, İsviçre, Ukrayna, İzlanda, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Türkiye’nin (toplam 40 ülkenin) üyesi olduğu bir Avrupa Çapında kurulmuş bir Ar-Ge ve İnovasyon Destek programıdır. Türkiye, 1985’ten bu yana EURAKA programına katılım göstermektedir. EUREKA programının Türkiye koordinatörü olan kurum Tübitak’tır.

Türkiye’den EUREKA ve EUROSTARS programlarına başvuran kuruluşlar ilişikte yer alan TEYDEB 1509 Uygulama Esaslarına tabidirler. Bir AB programı olmamasına karşın EUREKA ile FP7 ve diğer AB programları arasında işbirliği ve ortaklık imkanları bulunmaktadır. EUREKA programı yıla yaygın olarak açıktır ve başvurular Tübitak teknik değerlendirmesinden geçtikten sonra Brüksel’deki EUREKA Ofisine iletilmektedir.

http://www.eureka.org.tr/

Duyuru: http://koutto.com/ar-ge-teknoloji-ve-girisim-alanindaki-uluslararasi-fon-kaynaklarina-erisim-egitimi/

Etkinliğin tarihi 24 Nisan 2019, Çarşamba
Etkinliğin saati 14.00 – 16.30
Etkinliğin yeri Kocaeli Üniversitesi Teknopark Toplantı Salonu, Başiskele

(Ulaşım için: http://www.kouteknopark.com/iletisim/)

Etkinlikte ele alınacak konular ·         AB Çerçeve Programları’na Giriş

·         HORIZON 2020 (H2020)

·         H2020 Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri

·         H2020 Programı’na Katılım ve Proje Hazırlama

·         H2020’ye yönelik TÜBİTAK Destekleri

·         EUREKA Programı

·         EUREKA Proje Tipleri

·         EUREKA Programına Katılım ve Proje Hazırlama

·         TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·         Uluslararası Açık Çağrılar – Yaklaşan Etkinlikler

Konuşmacı Hazal Bedir, Sistem Global Danışmanlık Uluslararası Projeler Danışmanı

Katılım bildirimleri ve sorularınız için:

Esra Oflaz

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO)

Tel: (262) 303 38 87

e-posta: tto@kocaeli.edu.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X