Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması

Aralık 24, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 2020 yılı Verimlilik Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin tanıtılması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamaktır.

Verimlilik Projesi: İlgili Yönetmelik’te “Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış projeler” olarak tanımlanmaktadır.
Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2020, Çarşamba
Bakanlığın İlgili Sayfası: https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr
Online Başvuru İçin: https://vpo.sanayi.gov.tr/
Kimler Başvurabilir?
-Mikro İşletmeler
-Küçük İşletmeler
-Orta Büyüklükteki İşletmeler
-Büyük İşletmeler
-Kamu Kurumları
Ödül İçin Başvurusu Yapılabilecek Proje Konuları
·         İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
·         İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
·         Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
·         İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
·         Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
Ödül Başvuru Koşulları
-Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
-Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
-Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
-Bir işletme bir yıl içinde en fazla üç proje ile başvurabilir.
-Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan İşletme Başvuru Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmesi suretiyle yapılır.
-Başvuru sırasında herhangi bir ücret alınmaz.

Ödüller
Ödül almaya hak kazanan işletmelere “Verimlilik Proje Ödülü” plaketi takdim edilir. Ödül töreninde projelerin sunumu gerçekleştirilir ve bu projelere Bakanlığın yayın organlarında ve resmi internet sitesinde yer verilir ve tanıtımı yapılır.

Değerlendirme Süreci
Başvurusu kabul edilen projeler “Verimlilik Proje Ödülleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere üç aşamada değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci sonunda ödül almaya hak kazanan projeler 2020 yılı içerisinde düzenlenecek bir törende açıklanacaktır.
Değerlendirme Kriterleri
Kriter
Alt Kriter
Projenin Geliştirilme Nedeni, Tanımı ve Kapsamı
Projenin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler
Projenin tanımının ve kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi
Projenin Hedefleri
Proje hedeflerinin varlığı
Proje hedefleri belirlenirken dikkate alınan faktörler
Yönetimin Liderliği
Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında yönetimin desteği
Çalışma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler
Proje faaliyet planının varlığı
Uygun teknik ve yöntemlerin seçilmiş ve uygulanmış olması
Projeyi hayata geçirme planının varlığı
Önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
Elde Edilen Sonuçlar
Sonuçların varlığı
Proje hedeflerine ulaşılması
Farklı alanlarda elde edilen kazanımlar
Bağımsız Değerlendiriciler, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundururak başvuru sahiplerine ilave 5 puan verebilirler:
İşletmenin daha önce aldığı ödüller
İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri
Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütülmesi
Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları
Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış olma
Dikkat edilmesi gereken hususlar
Başvuru yapmadan önce Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin okunması tavsiye edilmektedir.
Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
Her proje için sadece 1 defa başvuru yapılabilir.
Bir işletme 1 yıl içinde en fazla 3 proje ile başvurabilir.
2 sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.
Önemli Tarihler:
Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2020
Değerlendirme Aşamaları*:
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı:
Ön Değerlendirme Çalışmaları:
Yerinde İnceleme Çalışmaları:
*: Sanayi ve Verimlilik Gn. Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre; “Değerlendirme Aşamaları”na ilişkin takvimin 27 Aralık 2019 tarihine kadar ilgili bağlantıda açıklanması planlanmaktadır.

Bilgi ve İletişim İçin:
E-Posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A
Eski Bina 06510 Çankaya /ANKARA

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X