Verimlilik Projeleri Ödül Yarışması

Şubat 23, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 2019 yılı Verimlilik Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin tanıtılması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamaktır. Ödül için başvuru yapılacak olan Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez. Bir işletme, yarışmaya aynı dönem içerisinde azami 3 projesi ile başvurabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

Verimlilik Projesi: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış proje

Geçmiş yıllara ait istatistikler:

Yıl İstatistikler
2014
 • Başvuru Sayısı: 150
 • Ödül Alan Sayısı: 26
2015
 • Başvuru Sayısı: 193
 • Ödül Alan Sayısı: 25
2016
 • Başvuru Sayısı: 139
 • Ödül Alan Sayısı: 24
2017
 • Başvuru Sayısı: 157
 • Ödül Alan Sayısı: 22
2018
 • Başvuru Sayısı: 98
 • Ödül Alan Sayısı: 19

Son başvuru tarihi: 11 Mart 2019, Pazartesi

Bakanlığın ilgili sayfası: https://sgm.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=23dd5214-7427-4307-932c-e49abc94e66c&lang=tr

Online başvuru için: https://vpo.sanayi.gov.tr/Login.aspx

Kimler başvurabilir?

Verimlilik Proje Ödüllerine Sanayi ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren her ölçekten İşletmeler ile Kamu Kurumları başvurabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkililerinden 2018 yılı başvuru döneminde şifahen alınan bilgiye göre Kamu Kurumları kategorisi “Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odaları ve Birlikleri” kapsamaktadır. Kamu Kurumu kategorisinin kapsamı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Ödül kategorileri

Değerlendirme sonucu aşağıda yer alan her bir kategoride ilk 3’e giren firmalar belirlenecektir.

 • Mikro Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Kamu Kategorisi (Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odalar, Birlikler)

İşletme ölçeklerinin sınıflandırılmasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkında Yönetmelik referans alınmaktadır.

Ödül için Başvurusu yapılabilecek Proje konuları

·         İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

·         İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler

·         Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler

·         İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler

·         Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Değerlendirme Kriterleri

Kriter Alt Kriter
Projenin Geliştirilme Nedeni, Tanımı ve Kapsamı Projenin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler
Projenin tanımının ve kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi
Projenin Hedefleri Proje hedeflerinin varlığı
Proje hedefleri belirlenirken dikkate alınan faktörler
Yönetimin Liderliği Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında yönetimin desteği
Çalışma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler Proje faaliyet planının varlığı
Uygun teknik ve yöntemlerin seçilmiş ve uygulanmış olması
Projeyi hayata geçirme planının varlığı
Önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
Elde Edilen Sonuçlar Sonuçların varlığı
Proje hedeflerine ulaşılması
Farklı alanlarda elde edilen kazanımlar
Bağımsız Değerlendiriciler, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundururak başvuru sahiplerine ilave 5 puan verebilirler:

 • İşletmenin daha önce aldığı ödüller
 • İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri
 • Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütülmesi
 • Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları
 • Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmış olma

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Her proje için sadece 1 defa başvuru yapılabilir.
 • Bir işletme 1 yıl içinde en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • 2 sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Son Başvuru Tarihi: 11 Mart 2019
 • Değerlendirme aşamaları:
  • Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 26 Mart 2019
  • Ön Değerlendirme: 26 Mart – 24 Nisan 2019
  • Yerinde İnceleme: 24 Nisan – 31 Mayıs 2019
 • Ödül Töreni, 2019 yılı içerisinde düzenlenecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 201 65 00

e-posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X