“Yatırıma Destek” Finansman Paketi

Haziran 10, 2020
Sunu1-9-1200x675.jpg

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Kalkınma Yatırım Bankası), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı 18 milyar TL’lik “Yatırıma Destek” kredisi ile Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kalkınmada öncelikli sektörleri cazip kredi koşulları ile destekleyecektir. TL cinsinden kullandırılacak olan ve istisnai ve özellikli yatırım projeleri haricinde her firma için 400 milyon TL’ye kadar kullandırılacak olan “Yatırıma Destek” kredisi Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları güçlendirmeye odaklanmaktadır. Kredi “Yatırım Teşvik Belgeli” yatırımların finansmanında kullanılacak olup Ülkemizin cari açığını azaltıcı, ithal ikamesi yaratan, ihracatı artıracak yatırımların finansmanı öncelikli olacaktır. Kredi, %7.75 sabit faizli olarak uygulanacak olup Kalkınma Yatırım Bankası’ndan alınan şifahi bilgiye göre Yatırım Teşvik Belgesi’nde “Faiz Desteği” öngörülmesi halinde bu kredi kapsamında yatırımcı faiz desteğinden de yararlanabilecektir.

Kalkınma Yatırım Bankası hakkında: 2018 yılına kadar Türkiye Kalkınma Bankası adıyla hizmet vermekte olan Banka, yeniden yapılandırma sonucu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. adını almıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın %99,08’lik hissesine sahip olduğu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Kalkınma Yatırım Bankası), ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik sanayi, turizm, enerji, eğitim ve sağlık gibi reel sektörlerdeki yatırımları finanse etmektedir. Daha fazla bilgi için: https://kalkinma.com.tr/bizi-taniyin/tarihce-statu-ve-sermaye-yapisi

Duyuru: https://kalkinma.com.tr/biz-ne-yapiyoruz/proje-finansmani-ve-kurumsal-krediler/yatirima-destek-10-yila-kadar-vadeli-tl-kredisi

Kredi başvuru formu: https://kredi.kalkinma.com.tr/auth/signin?ReturnUrl=%2F

Kimler bu krediden yararlanabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan yatırımcılar:

 • “Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yatırım yapacak olmak
 • Aşağıda belirtilen Öncelikli Sektörlerde yatırım yapacak olmak

Kredi programı kapsamında Öncelikli Sektörler: 2019 – 2021 dönemine yönelik Yeni Ekonomi Programı’nda da önceliklendirilen aşağıdaki sektörler başta olmak üzere Türkiye’nin kalkınmasına yönelik ihtiyaçlara yanıt veren sektörler:

 • Enerji
 • Enerji verimliliği
 • İmalat sanayii
 • Makine
 • Kimya
 • Eczacılık ürünleri
 • Elektrikli teçhizat
 • Bilgisayar
 • Elektronik
 • Optik
 • Otomotiv
 • Turizm
 • Madencilik

Kredi koşulları:

 • Firma başına limit: 400 milyon TL
 • Kredi kullandırımı yapılacak para birimi: Türk Lirası
 • Faiz oranı: %7,75 (sabit faiz)
 • Kredi vadesi: Azami 10 yıl
 • Ödemesiz dönem: Azami 24 ay (kredi vadesi içinde kalmak koşuluyla)
 • Proje Değerlendirme Ücreti: 5.000 – 25.000 TL
 • Kredi Kullandırım Ücreti: Azami %2
 • Teminat: Bu kredi kapsamındaki yatırımlar, kredi analiz ekiplerimiz tarafından değerlendirilecek ve yatırımın finansmanına ilişkin gerekli görülen teminatlar banka tarafından yatırımcılardan talep edilecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: (216) 636 87 00

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X