Yenilikçi Girişimcilere Yönelik Hızlandırma

Şubat 28, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK), TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı (ya da diğer adıyla Bireysel Genç Girişimci – BİGG) kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak BİGGBEST programına başvuru almaya başlamıştır. Başvuru yapılacak iş fikirlerinin aşağıda listelenen Öncelikli Alanlar kapsamına girmesi gerekmektedir. BİGG programı, Girişimcilerin aşamalı olarak desteklendiği bir Girişim Hızlandırma Programıdır. TÜBİTAK MARTEK, BİGG programının 1. Aşamasını yürüten Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olup uyguladığı programın adı BİGGBEST’tir. BİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesin KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla iş kurması halinde KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır. Başvurularda sektör/konu sınırlaması bulunmamaktadır. Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.

Öncelikli alanlar:

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1092322253935644672

Online başvuru formu: http://www.biggbest.com/basvur

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler:

Koşul Detaylar
Üniversite Öğrencisi veya Mezun olma koşulu Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler
Daha önce destek almamış olma Başvuru Sahiplerinin daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekmektedir.
Halihazırda bir firması olmamak Başvuru Sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmaları gerekmektedir. Ancak başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılarak başvuru yapılabilir.

Öncelikli Alanlar

Öncelikli Alan Açıklama
Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
İleri İmalat ve Sanayi 4.0 Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm IoT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

Katılımın sağlayacağı imkanlar

Sağlanacak imkan Detaylar
TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programı kapsamında 1. Aşama kapsamında sağlanacak imkanlar Ön elemeyi geçen Girişimci Adayları, eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenecek ve TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programının 2. Aşaması için İş Planını geliştirilmesi ve doğrulanması sağlanacaktır.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası BİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır.

KOSGEB Girişimcilik Programı hakkında bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6835/girisimciligi-gelistirme-destek-programi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Başvuru yapmak isteyenlerin TÜBİTAK 1512 Uygulama Esaslarını (10/01/2017 tarihinde Uygulama Esasları güncellenmiştir) incelemeleri tavsiye edilmektedir.
  • Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.
  • Açık Öğretim Fakültesi mezunları uygun başvuru sahibi değildir.
  • TÜBİTAK 1512 (BİGG) programı kapsamında 2019 yılı için 30 Uygulayıcı Kuruluş belirlenmiş olup Girişimci Adayları, başvuru alan tüm Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapabilirler.
  • BİGGBEST programına katılmaya hak kazanan ve 1. Aşama eğitimlerini alan her Girişimci Adayı, TÜBİTAK tarafından 2. Aşamaya kabul edilsin ya da edilmesi KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olacaktır; dolayısıyla KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmaya hak kazanacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (262) 676 62 00

e-posta (1): biggbest@biggbest.com

e-posta (2): ekayacı@marmarateknokent.com.tr

e-posta (3): satilla@marmarateknokent.com.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X