Yerinde Pazar Araştırmaları 2020 Taslak Programı

Şubat 15, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

“Cumhurbaşkanlığı Programı Türkiye Stratejik Planı” ve “Yeni Ekonomi Programı”nın temel politika belgeleri uyarınca, hedef ülkelerde ihracat payımızın artırılması ana hedefi doğrultusunda Yerinde Pazar Araştırmaları (YPA) gerçekleştirildiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiştir.

Bu doğrultuda, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan YPA’lara ilişkin çizelgenin bir örneğinin ekte sunulduğu açıklanmış olup, söz konusu programa ait görüş ve değerlendirmelerin talep edildiği vurgulanmıştır.

Bu itibarla, ekte sunulan programa ilişkin nihai görüş ve değerlendirmeleriniz ile varsa ilgili sektörler bazında söz konusu ülkelerde yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planladığınız etkinliklere ilişkin bilgilerin 17 Şubat 2020 tarihine kadar Word formatında TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X