Yerli Malı Tebliği Uygulaması Hakkında

Temmuz 17, 2020
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

Sayın Kimya-Plastik Sektör temsilcileri

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereği orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri ve yazılım ürünleri arasından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan yapım işlerinde kullanılacak makine-malzeme ve ekipmanın yerli malı olması konusu ilgili maddenin(d)fıkrası ile düzenlemiştir.

Kanunun 63’üncü maddesinin (e) bendine istinaden, Bakanlığımızca SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği hazırlanmış ve 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yerli malı uygulamasının takibi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte olup bu çerçevede uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerin 20/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar iletilmesi hususunda gereğini arz ederim.

N. Güzin BARAN

Kimya Yüksek Mühendisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

Kimya Sanayi Şubesi

Tel: 0312 201 5547

e-mail: guzin.baran@sanayi.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X