Yüksek Teknolojili Girişimlere Destek

Kasım 28, 2018
Görsel-Template-23-1200x675.jpg
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), en az çalışan prototip aşamasındaki yüksek teknoloji içerikli erken aşama girişimlere yönelik olarak bir Girişim Hızlandırma Programı düzenleyecektir. 6 aylık Girişim Hızlandırma programına kabul alacak girişimler aşağıda listesi yer alan odak teknoloji alanındaki başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir. Hızlandırma programımıza seçilen girişimler; 100 bin TL’ye kadar yatırım imkanı, ofis alanı, ihtiyaçları özelindeki eğitimler ve teknik uzmanlar ile destekleneceklerdir. Gelen başvurular arasından seçilen girişimlerin ürünlerini pazara çıkarma süreçlerini ve pazara girişlerini hızlandırmayı hedeflenmektedir.

Odak Teknoloji Alanları

·         Otonom Teknolojiler

·         Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

·         Nesnelerin İnterneti

·         Akıllı Ağlar

·         Eğitim Teknolojileri

Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018, Cuma

İnternet sitesi: http://www.t3gm.org/

Online başvuru formu: http://kys.t3vakfi.org/frontend/entrepreneurship/step1/15

Kimler başvurabilir?

Aşağıda listelenen odak sektörlerde en az çalışan prototip aşamasındaki erken aşama teknoloji girişimleri

Odak Teknoloji Alanları hakkında

Odak Teknoloji Alanı Açıklama
Otonom Teknolojiler
Günümüzdeki işlerin pek çoğu yakın zamanda robotlar tarafından, otonom bir şekilde yapılabilir hale gelecek. İnsansız araçlardan kontrol ve haberleşme alt bileşenlerine kadar otonom teknolojiler alanında çok geniş yelpazede iş fırsatlarına odaklanılmaktadır.
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
İnternetin kullanımı ile birlikte geçirdiğimiz dönüşümden daha da ötesinin yapay zeka teknolojilerinin kullanımıyla gerçekleşeceği düşünülmektedir. Geleceği şekillendireceğini düşündüğümüz pek çok teknoloji yapay zeka alt yapısı üzerinde kuruluyor. Derin öğrenme, makine öğrenmesi, doğal dil işleme gibi konularda çalışan girişimlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Nesnelerin İnterneti
Nesneler, teknolojinin gelişmesiyle birlikle hem yetenekleri hem de ulaşılabilirliği artan algılayıcılar ve elektronik devlerle donatıldığında düşünme, hissetme, bilgi üretme ve yayınlama gibi özelliklere sahip oluyorlar. Nesnelerin interneti olarak tanımlanan bu kavram sayesinde insanlar daha sağlıklı ve verimli yaşayabiliyor, şehirlerimiz daha akıllı yönetilebiliyor ve üretim daha akıllı hale geliyor. Bu dönüşümü gerçekleştirecek girişimlerin doğmasını, büyümesini ve gelişmesini amaçlıyoruz.
Akıllı Ağlar
Mobil telekom operatörlerinin yakın dönem yatırımlarının büyük bölümünü oluşturan yeni ağ teknolojileri sadece hız değil kapsama ve kalite alanında da sıçrama sağlıyor. Gelecek teknolojilerinin zorunlu kılacağı yeni nesil ağ teknolojileri büyük fırsatlar barındırmaktadır. 5G, düşük enerjili ağlar gibi alanlarda teknoloji geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir.
Eğitim Teknolojileri
Bilgiye erişimin çok kolaylaştığı günümüzde öğrenme metotları da değişmeye başlıyor. Eğitimde teknolojinin kullanım alanları da çok çeşitlenmektedir. Teknolojinin geleceği nasıl şekillendireceğini gördüğümüzde, teknoloji üreten bireylerin yetişmesinin ne kadar önemli olduğu da açık bir şekilde görünmektedir. Dolayısıyla teknoloji eğitimi ve eğitim teknolojilerine yönelik girişimlerin bu dönüşümde büyük rol oynayacakları düşünülmektedir.

Girişim Hızlandırma Programına katılımın sağlayacağı imkanlar

Sağlanacak İmkanlar Açıklama
Ofis Alanı Üsküdar Bilim Merkezi’nde bulanan 1.850 m2’lik Girişim Merkezinde, girişimlere hem açık hem kapalı ofis imkanı sağlanmaktadır.
Ustalar Her biri kendi alanında uzman gönüllü iş adamı, girişimci ve profesyonellerden oluşan “Ustalar” ile girişimciler eşleştirilerek düzenli bir usta-çırak ilişkisi oluşturuluyor, girişimcilere rehberlik etmeleri sağlanıyor.
Teknik Danışmanlık Girişimciler, Girişim Merkezinde gerçekleştirecekleri ofis saatlerinde finans, hukuk, teknoloji alanında konularının uzmanları ile bir araya geleceklerdir.
Atölye Seçilen girişimlere merkezimizde bulunan prototipleme atölyesinde ürünlerini geliştirme imkanı sağlanmaktadır.
Odak Teknoloji Kümeleri Odak teknoloji alanlarında yer alan orta ve büyük ölçekli firmaların katılımıyla oluşturulacak teknoloji kümeleri sayesinde girişimlere sektör görüşü, pilot uygulama yapma imkanı, olası satış ve yatırım görüşmeleri planlama gibi destekler sağlancaktır.
Eğitim Seçilen girişimlere ihtiyaçlarına özel eğitim, seminer ve buluşmalar düzenlenmektedir
Yatırım Seçilen girişimlere 100 bin TL’ye kadar yatırım sağlanmaktadır.

Başvuru, değerlendirme ve program uygulama süreci:

  • Son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018
  • Ön Değerlendirme: Tüm başvurular ilgili teknoloji alanında uzman kişiler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve yatırımcıları içeren bir kurul tarafından değerlendirilerek kısa liste girişimleri belirlenecektir.
  • Sunum: Kısa listeye giren girişimler, iş fikirlerini sunmak için davet edilecektir.
  • Program Dönemi: Sunumlar sonrasında programa seçilecek altı aylık hızlandırma programı girişimleri için maraton başlayacak.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (212) 501 94 34

e-posta: iletisim@turkiyeteknolojitakimi.org

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X