Zambiya Yatırım Fırsatları Hakkında Çalışma

Mart 11, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Zambiya Ankara Büyükelçiliği’nin 16.02.2018 tarihli ve ZE/ANK/8/2/1 sayılı yazısında, Zambiya Ankara Büyükelçiliği tarafından, ‘The Investor Road Map Zambia 2018’ adlı Zambiya’daki yatırım fırsatlarına ilişkin bir çalışmanın, Boston Araştırma ve İstihbarat Grubu ile Zambiya Kalkınma Ajansı (ZDA) tarafından yayınlandığı belirtilmektedir. Yazıda devamla, bahse konu çalışmaya ilişkin detaylı bilgiye https://issuu.com/bri-group/docs/zambia_2018_investors_road_map_web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X