2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları

Şubat 15, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.02.2020 tarihli ve E-00052083293 sayılı yazıda, 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 16/02/2018 tarihli ve 30334 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)”in yayımlandığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, 03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ(İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile anılan Tebliğ’in “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9’uncu maddesine “Negatif Liste” eklendiği; anılan Tebliğ’in özellikle “İzin belgesi aranmayacak eşya” başlıklı 8’inci maddesi ve “İzin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9’uncu maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla varsa görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin Word formatında 28 Şubat 2020 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X