e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

2020 Programının KOBİ Aracı Desteği

Temmuz 22, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı, Proje Atölyesi ile KOBİ’lerin İnovasyon Potansiyelinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Eğitim Programı” adlı projesi çerçevesinde Avrupa Birliği’nin en büyük bütçeli destek programı olan Ufuk2020 (Horizon2020 – H2020) programının KOBİ’lere yönelik destek alt-programı olan KOBİ Aracı (SME Instrument) programına başvuru yapmak isteyen AB KOBİ tanımına göre KOBİ sınıfına giren inovatif işletmelere yönelik 5 – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında bir eğitim kampı düzenlenecektir. Eğitime katılacak işletmelerin hâlihazırda belli bir teknoloji olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri olması beklenmektedir.

 • AB KOBİ tanımı: Personel sayısı 250’den daha az olan ve yıllık cirosu € 50 milyon’dan düşük veya yıllık bilanço toplamı € 43 milyon’dan düşük olan işletmeler (bağlı/ortak şirket olma vb. tüm detaylar için http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en)
 • Ufuk2020 Programı: Avrupa 2020 stratejisinin 7 sancak gemisi inisiyatifinden biri olan İnovasyon Birliği kapsamında Avrupa genelinde araştırma ve yenilik temelinde kalkınmanın sağlanması için geliştirilmiş bir destek programıdır. Programın üç temel önceliği, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlardır. Program, AB’nin 2014 – 2020 mali döneminde gerçekleştirilecek olup toplam € 80 milyar’lık bir bütçeye sahiptir. Program, Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olmakla beraber uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması ve kapsamı bakımında bazı yenilikler de getirmektedir. Ufuk2020 programının Türkiye koordinatörü olan kuruluş, TÜBİTAK’tır.
 • Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Alt-Programı: Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument), temel olarak inovatif bir fikrin oluşturulması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine AB tarafından geliştirilmiş aşamalı bir destek programıdır. KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı 3 aşamadan oluşan bir destek programıdır. Birinci aşamasını “Kavram ve Fizibilite Değerlendirme Desteği” oluşturmaktadır. KOBİ’lerin inovatif fikirlerinin sınanmasına yönelik teknolojik ve ekonomik fizibilite amaçlı analiz, pazar araştırması, strateji ve risk değerlendirme gibi çalışmaların finansmanı için ilk aşamada firma başına azami € 50 bin destek sağlanmaktadır. Söz konusu destek için 10 sayfalık bir iş planı hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Eğitim programı sonunda KOBİ’lerin iş planlarını hazırlayarak ilk aşama desteği için başvuru gerçekleştirmeleri beklenmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara AB tarafından € 500 bin ila € 2,5 milyon aralığında destek verilebilmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara TÜBİTAK tarafından ücretsiz koçluk hizmeti de sunulmaktadır. Üçüncü aşamada ise işletmelere girişim hızlandırma, eğitim desteği, koçluk ve girişim sermayesi ağlarına erişim gibi imkanlar sağlanmaktadır.
 • Ufuk2020 Programına katılımı teşvik için TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler ve ödüller: https://h2020.org.tr/tr/destek-ve-oduller

Başvurular için son tarih: 2 Ağustos 2019, Cuma

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1153207485869821952

Katılım bildirimlerinin iletileceği e-posta adresi: emus@marmarateknokent.com.tr

Kimler başvurabilir?

 • Doğu Marmara Bölgesi’nde yerleşik İngilizce yetkinliği bulunan her sektörden yenilikçi KOBİ temsilcileri başvuruda bulunabilirler. Avrupa Komisyonu, KOBİ sınıflandırmasında yukarıda AB KOBİ Tanımını (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en) referans almakta olup Türkiye’de KOBİ statüsünün üzerinde yer alan (Büyük Ölçekli) pek çok işletme AB KOBİ Tanımına göre KOBİ statüsüne girmektedir.
 • Eğitime katılacak işletmelerin hâlihazırda belli bir teknoloji olgunluk seviyesine ulaşmış projeleri olması beklenmektedir.

Eğitimin amaçları

 • KOBİ’lerin inovasyon algı, bilgi ve becerilerinin uluslararası standartlar paralelinde geliştirilmesi
 • İnovasyon alanındaki Avrupa Birliği programlarının ve olanaklarının tanıtılması (H2020, EASME vb.)
 • KOBİ’lerin H2020 Kobi aracı hakkındaki farkındalıklarının ve bilgilerinin geliştirilmesi
 • KOBİ’lerin H2020 Kobi aracının ana unsurları ile başvuru prosedürleri üzerine bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
 • KOBİ’lerin H2020 Kobi aracına başvurmaları için gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
 • KOBİ’lerin projelerini H2020 Kobi aracına uygun hale getirebilmeleri için gerekli danışmanlık ve mentörluk desteğinin sağlanması

Eğitim Kampı hakkında

Eğitimin tarihleri 5 – 9 Ağustos 2019
Eğitimin saatleri 09.30 – 17.30
Eğitimin yeri TÜBİTAK Marmara Teknokent Sosyal Tesisler 2. Kat  Eğitim Salonu, Gebze, Kocaeli

(Ulaşım için: http://marmarateknokent.tubitak.gov.tr/bizeulasin.htm)

Eğitimin programı 1. Gün: 05/08/2019
 • Tanışma
 • Beklentiler/Önyargılar/Kaygılar
 • Grup dinamiği
 • AB Ufuk2020 KOBİ Aracı Programı Tanıtımı
 • AB Program Beklentileri ve 2020 dönemiyle gelecek yenilikler
 • Proje örnekleri
2. Gün: 06/08/2019
 • KOBİ Aracı Faz 1 temel prensipler ve uygunluk  analizi
 • Proje grup çalışmaları
 • Uygulama: Adım adım başvuru I – Hazırlık
3. Gün: 07/08/2019
 • KOBİ Aracı faz I – MÜKEMMELİYET
  • Sorun ve çözüm
  • Yaklaşım
 • Uygulama: Adım adım başvuru II
4. Gün: 08/08/2019
 • KOBİ Aracı faz I – ETKİ
  • Pazara erişim
  • İş modeli
  • Finansman
  • Fikri ve sınai mülkiyet
 • Uygulama: Adım adım başvuru III
5. Gün: 09/08/2019
 • KOBİ Aracı faz I – UYGULAMA
  • Takım
  • Fizibilite ve analiz
  • İş planı İş paketleri
 • KOBİ aracı Faz I – bölüm 4-5
  • Başvuran firma ilgili bilgiler
  • Etik
 • Uygulama: Adım adım başvuru IV
 • Değerlendirme
6. Gün: 10/08/2019 Proje başvuru hazırlıkları, proje değerlendirmeleri geri bildirim ve mentörlük
7. Gün: 11/08/2019 Proje başvuru hazırlıkları, proje değerlendirmeleri geri bildirim ve mentörlük

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Ergin Muş

Tel: (262) 676 62 08

e-posta: emus@marmarateknokent.com.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X