2020 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri

Nisan 29, 2020
Görsel-Template-17-1200x675.jpg

Avrupa Komisyonu, 2020 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) yarışmasına başvurular devam etmektedir. Yarışma, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve küçük işletmelerin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurumların takdir ve teşvik edilmesi için yapılmaktadır. Seçim süreci iki aşamalı olarak yapılmakta olup öncelikle başvurular ulusal düzeyde toplanmakta olup daha sonra her ülkeden uygun bulunan 2 proje/uygulama sahibi Avrupa çapındaki 2020 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracaktır. Türkiye yerel ayağında adayların başvuru formunu doldurarak KOSGEB Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Başvurusu yapılacak olan Projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış olması gerekmektedir. KOSGEB Başkanlıktan şifahen alınan bilgiye göre başvurusu yapılan projenin başka bir yarışma kapsamında ödül almış olması, bu yarışmaya başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Geçmiş yıllarda ödül alanlar:

Son başvuru tarihi: 1 Haziran 2020, Çarşamba

Duyuru ve Başvuru Formu için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7444/avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2020-basvurulari-basladi

Avrupa Komisyonu’nun duyurusu: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/

Kimler başvurabilir?

AB Üyesi Ülkeler ile İzlanda, Sırbistan ve Türkiye’den;

  • Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Kamu – Özel Ortaklıkları
  • Üniversiteler

Yarışma kategorileri ve ödüller: Aşağıdaki her bir kategoride başarı ödülü verilecek olup tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici uygulamanın sahibine Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Kategori Detaylar
Girişimcilik Ruhunun geliştirilmesi Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar
Girişimcilik Yeteneklerine yatırım yapmak Girişimcilik becerilerinin ve mesleki, teknik ve yönetsel becerilerin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
Girişimcilik Ortamının geliştirilmesi İşletmelerin kuruluşunu ve gelişimini desteklemeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİlerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar
İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi İşletmelerin ve özellikle KOBİlerin hem Avrupa içindeki hem de Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fırsatlardan faydalanmasına yönelik teşvik edici politikalar ve uygulamalar
Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin desteklenmesi KOBİ’lerin Çevre Dostu (Yeşil) Pazarlara erişimini destekleyen ve çevreye duyarlı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar ve uygulamalar
Sosyal açıdan Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler arasında ortak Sosyal Sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamalar; özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar

Değerlendirme kriterleri

  • Projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış olması
  • Projenin orijinal ve yenilikçi olması
  • Projenin bölgede veya Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması
  • Projenin yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkı sağlamış olması

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü

Girişimcilik Dairesi Başkanlığı, KOSGEB

Tel (1): (312) 595 28 62

Tel (2): (312) 595 28 00

e-posta: girisimcilik@kosgeb.gov.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X