2020 yılı Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması

Haziran 11, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin düzenlediği 2020 yılı “Sürdürülebilir İş Ödülleri” yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül yarışmasının amacı, sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak ve önemli etkiler yaratmış kurumların sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki projelerini öne çıkararak, başarılı projeleri geniş kitleler ile paylaşmak ve bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmektir. “Sürdürülebilir İş Ödülleri” kapsamında toplam 14 kategoride ödül verilecek olup birden fazla kategoride başvuru yapılması mümkündür. Başvurular çevrimiçi olarak alınacak olup ücretlidir. Bu yılki yarışmada Sosyal Etki ve İşbirliği kategorilerinde COVID-19’la mücadele kapsamındaki projeler de değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca bu yıl ilk kez Uluslararası Projeler de değerlendirmeye alınacaktır. Uygulamaya geçmemiş, henüz sonuç alınmamış, proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup Başvuru yapmadan önce aşağıda iletişim bilgileri yer alan Sürdürülebilirlik Akademisi ile görüşülerek bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Kategoriler:

Geçmiş Yıllarda Ödül Alanlar:

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2020, Salı

Ödül Yarışmasının internet sitesi: https://surdurulebilirisodulleri.com/

Sürdürülebilir İş Ödüllerine başvurmak için online sistem: https://isodulleri.surdurulebilirlik.com.tr/login

 

Kimler başvurabilir?

 • Merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içinde bulunan her ölçekten işletmeler (Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademik Kurumların çalışmaları şirketler ile yaptıkları iş birlikleri ve projeleri kapsamında dolaylı olarak ödül kapsamına alınmış olmaktadır.)
 • Belediyeler (Belediye iştirak şirketleri, büyük ölçekli işletme kategorisinde yarışabilmektedirler.)
 • Startup’lar

Başvuru ücretleri: Sürdürülebilir İş Ödüllerine her bir kategoride başvuru için;

 • Start-up’lar: 350 TL + KDV
 • KOBİ’ler (KOBİ sayılma kriterleri için https://www.surdurulebilirisodulleri.com/basvuru-kosullari/): 650 TL + KDV
 • Büyük Ölçekli İşletmeler: 1.050 TL + KDV
 • Belediyeler: 750 TL + KDV
 • Birden fazla kategoride başvuru yapılacak olması halinde her başvuru için ayrıca katılım bedeli ödenir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri Yarışması Kategorileri

Kategori Açıklama
Sürdürülebilir İş Raporlaması
Bu kategoride, iş dünyasının geleceğine yön veren sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaların şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı ile, kurumun kendi içinde ve değer zincirinde yer alan tüm paydaşlar ile iletişimi ve yarattığı etki değerlendirilir. Bu kategoriye yayın tarihi 2018 ve sonrası olan raporlar ile başvuru yapılabilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 13: İklim Eylemi
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
 • Amaç 15: Karasal Yaşam
 • Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
 • Amaç 17: Amaçlar için Ortaklıklar
Enerji Yönetimi
Yatırım ve işletme kararlarını alırken iklim değişikliğine bağlı riskleri göz önünde bulundurabilen, bu bağlamda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 13: İklim Eylemi
Atık Yönetimi
Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde, sıfır atık ve geri dönüşüm ilkeleri ile gerçekleştirilen, atığın en aza indirgenmesi ve ortaya çıkan atığın ise yeniden kullanımı bilinci ile ortaya çıkarılan, lider özellikli iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
 • Amaç 15: Karasal Yaşam
Su Yönetimi
Dünyada en önemli yaşamsal kaynaklardan biri olan su, küresel bağlamda en büyük sorunlardan birini teşkil eder. Sürdürülebilir kalkınma ekseninde su kaynaklarının etkili ve iyi yönetilmesi, suyun bulunabilirliği, suya ulaşım ve suyun niteliği konusunda yapılan projeler, geliştirilen teknolojiler ve tasarımlar veya bu konuda belirli ilkeler doğrultusunda geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
Karbon Yönetimi
İklim değişikliğini yavaşlatma ve iklim değişikliğine uyum yönünde sera gazı emisyonlarını düşürme ve karbon emisyonu azaltım stratejileri geliştirilmesi doğrultusunda bütünsel ölçüm ve yönetim yaklaşımları ile geliştirilen iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 13: İklim Eylemi
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
Sürdürülebilir İnovasyon
Belirli bir probleme veya zorluğa çözüm getirmek üzere sürdürülebilirlik düşüncelerinin (çevresel, sosyal, finansal) fikir üretiminden Ar-Ge ve ticarileştirme yoluyla şirket sistemlerine entegre edildiği ürün, hizmet ve teknolojilerin yanı sıra yeni iş modelleri/projeler bu kategoride değerlendirilir. Başvurular tamamen yeni bir konsept ile olabileceği gibi sürdürülebilir bir yaklaşım sağlamak amacıyla yapılan küçük iyileştirmeler ile de olabilir. Aşağıdaki 4 ana düzeyde başvurular kabul edilir:

 • Küçük iyileştirmeler
 • Kapsamlı yeniden tasarım
 • Aynı işlevsel ihtiyacı karşılamak üzere tamamen yeni geliştirilen iş modelleri
 • Sürdürülebilir bir toplum için tasarlanan iş modelleri

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 • Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 13: İklim Eylemi
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
Sosyal Etki
İş dünyası topluma katkıda bulunabilecek, sosyal değişim yaratabilecek ve yönetebilecek potansiyele sahiptir. Sosyal etki kategorisinde bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilerek, iş dünyasına ortak değerler katarak, mevcut ve zorlayıcı sosyal bir sorunun çözülmesine yönelik geliştirilmiş ve uygulanmış iş modeli/projeler değerlendirilir. Bu kategoriye yapılan başvurular Çevre Odaklı Sosyal Projeler ve İnsan Odaklı Sosyal Projeler olarak iki ayrı kategoride değerlendirilir.

 • Çevre Odaklı Sosyal Projeler
 • İnsan Odaklı Sosyal Projeler
 • COVID-19 Özel Çalışmalar

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Hedeflenen sosyal değişime göre, 17 Amaçtan herhangi biri veya birkaçı ile ilişkili olabilir.
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları birleştirici bir unsur olarak gören, çalışan haklarına saygılı, adil yönetim ilkeleriyle hareket eden, insana yakışır iş ortamı kültürünü güçlendirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, sürdürülebilir iş modellerini benimsemiş şirketler için hizmet verdikleri toplumun tümünü kapsamaları çok önemlidir. Bu ödül farklı kültür, din, ırk, cinsiyet, yaş ve düşünce yapıları ve dezavantajlı grupları iş süreçlerine entegre ederek kurumun iş gücüne dâhil eden; çeşitlilik iş modeli/projelerini kapsar. İş Dünyasında Kadının Güçlendirilmesi ile ilgili başvurular bu kategoride değerlendirilmez. Bu kapsamdaki başvuruların “Kadının Güçlendirilmesi” kategorisine yapılması gerekmektedir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 4: Nitelikli Eğitim
 • Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
İşbirliği
Birden fazla kurumun belirledikleri ortak hedefler doğrultusunda, geleneksel işbirliği modellerinin ötesinde, işbirliğinin gücünü ve geleceği şekillendiren inovasyonu birlikte kullanarak, ölçülebilir etki ile karlılık yaratarak ve rekabet içinde işbirliği yaparak sürdürülebilir sonuçlar elde ettikleri projeler bu kategori kapsamında değerlendirilir. Kurumlar arasındaki işbirliğinin, faaliyetleri kapsamında olağan, yeniden tanımlanan ortak bir sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal, ekonomik etki) hedefi olmalıdır. Bu kategoriye başvuran iş modeli/projeler B2B ve B2NGO olarak iki ayrı kategoride değerlendirilir.

 • B2B İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
 • B2NGO İşbirliği: Özel sektör kuruluşları (kar amaçlı kuruluşlar) ile sivil toplum kuruluşları (kar amacı gütmeyen kuruluşlar) arasında yapılan işbirlikleri
 • COVID-19 Özel İşbirlikleri

Başvuru yapılırken işbirliği yapan kurumların karşılıklı onay vermiş olmaları gerekmektedir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 4: Nitelikli Eğitim
 • Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 • Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
 • Amaç 17: Amaçlar için Ortaklıklar
Sürdürülebilirlik İletişimi
Sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaştırılması ve karlılığı artırıcı çalışmaların doğru ve etkili bir biçimde paylaşılarak sürdürülebilir büyüme hedefli eyleme geçme yönünde ilham verici ve teşvik edici çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yaratıcı, öne çıkan, harekete geçiren ve davranış değişiklikleri yaratan sorumlu iletişim kampanyaları (TV, reklam, sosyal medya vs.) bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Amaç 6: Temiz Su ve Sanitasyon
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 13: İklim Eylemi
Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zincirleri özellikle iklim değişikliğinin ve sınırlı doğal kaynakların etkilerine çokça maruz kalmakta ve sosyal açıdan ele alındığında ise jeopolitik istikrarsızlık, eşitsizlik ve bölgesel gelişme eksikliği büyüme potansiyelini sınırlamaktadır. Bu etkilerden kaynaklı riskleri azaltma yönünde, kapsamlı değerlendirme ve işbirliği ile insan haklarını, ekonomik ve çevresel hakları tedarik zincirine yerleştirerek, bütüncül bir yaklaşımla uçtan uca tedarik zinciri yönetimi ile değer ve tedarikçi bağlılığı yaratan iş modeli/projeler bu kategoride değerlendirilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 2: Açlığa Son
 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 4: Nitelikli Eğitim
 • Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Amaç 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji
 • Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Amaç 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
 • Amaç 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim
 • Amaç 13: İklim Eylemi
 • Amaç 14: Sudaki Yaşam
 • Amaç 15: Karasal Yaşam
Kadının Güçlendirilmesi
İş hayatında, toplumsal cinsiyet rollerini ve her türlü ayrımcılığı eşitlikçi politikalarla ortadan kaldıran, kadınları adil bir şekilde iş dünyasına dahil ederek onların güçlenmesini sağlayan, nicel verilerin altını nitelikli adımlarla dolduran etkin ve öncü modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, insan hakları, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet algısı gibi konulara dair çeşitli programlar ile kadının iş hayatında güçlendirilmesi için bütünsel yaklaşım ile değer yaratan iş modeli/projelere verilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 1: Yoksulluğa Son
 • Amaç 4: Nitelikli Eğitim
 • Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Çalışan Katılımı
İşgücüne katılma stratejilerine en cazip ve bütünsel yaklaşımı gösteren, sevilen marka olma yolunda çalışanların şirketleriyle etkileşimde bulunmaları ve işlerinde daha fazlasını yerine getirmeleri için birden fazla fırsat sunan modeller bu kategoride değerlendirilir. Bu ödül, çalışanların bireysel mutluluk ve amaçları ile birlikte eş zamanlı olarak, kuruma olan duygusal bağlılığını ve kurumsal hedeflere ulaşmasını sağlamak amacı ile geliştirilen iş modeli/projelere verilir.

Bağlantılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA):

 • Amaç 3: Sağlıklı Bireyler
 • Amaç 4: Nitelikli Eğitim
 • Amaç 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
 • Amaç 10: Eşitsizliklerin Azaltılması
 • Amaç 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
Yılın Startup’ı
Bu ödül, sürdürülebilirliği kalbine yerleştiren, coğrafi kısıt olmadan büyüme yeteneği barındıran ve daha iyi bir gelecek için sosyal ve/veya çevresel etki yaratmayı hedefleyen yeni başlayan firmalara (Startup) verilir. Seçilebilmek için firmaların ticari hayatına 1 Ocak 2015 ve 1 Nisan 2020 tarihleri arasında başlamış olmaları gerekmektedir.

Değerlendirme kriterleri

Kategori Kriterler
Sürdürülebilir İş Raporlaması Kategorisi
 • Raporun hazırlık aşamasında iç ve dış paydaşların sürece katılımı etkin bir şekilde sağlanmış mı?
 • Rapor hazırlanırken uluslararası raporlama ilkeleri/standartları kullanılmış ve onaylanmış mı?
 • Hazırlanan raporun tüm paydaşlar ile iletişim stratejisinin değişimi gösteren etkin ve ölçülebilir sonuçları var mı?
 • Raporun etki alanını büyütmek üzere standart iletişim uygulamalarının dışında yaratıcı bir iletişim stratejisi var mı?
 • Raporun değer zincirinde yer alan paydaşlar için oluşturulan bir geribildirim mekanizması var mı?
 • Kurumun rapor kapsamında sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek stratejisi, taahhüt ve hedefleri var mı?
Diğer Kategoriler
 • Proje başvurduğu kategorinin kriterlerini etkin bir şekilde karşılıyor mu?
 • Proje sürdürülebilir bir iş modeli mi ve kurumun genel sürdürülebilirlik stratejisine entegre olmuş mu?
 • Projenin değişimi gösteren şeffaf, etkin, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir sonuçları var mı?
 • Projenin sınırları zorlayıp değişimi hedefleyen gelecek hedefleri var mı?
 • Sonuçların ve değişimin değer zincirindeki paydaşlar ile şeffaf iletişimi yapılıyor mu, bir geri bildirim mekanizması var mı?

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında birden fazla kategoriye başvuru yapılması mümkündür. Her bir kategorideki başvuru için katılım ücretinin ayrı ayrı ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Uygulamaya geçmemiş, tamamen proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül başvuru formunu dolduran başvuru sahibi, yarışmaya katılmaya hakkı olduğunu ve gerekli bütün evrak, izin ve yetkileri temin ettiğini onaylamış olur.
 • Ödüller takas ya da iade edilemez, değiştirilemez, devredilemez, nakde veya başka bir ödüle çevrilemez.
 • Başvurular ve projeler, başvuruyu yapan kişi ya da kurumun orijinal ürünü olmalıdır. Başvuru yapılan projede eğer ki intihal var ise proje otomatik olarak elenmiş sayılır.
 • Sürdürülebilir İş Ödülleri ile ilgili her bir kategori içerisindeki yarışmayı kazanan ve ön listeye girmiş olan kurumların hepsi, tanıtım amaçlı olarak proje isimlerinin yayınlanmasına ve Ödül Töreni’nde çekilen; ses, görüntü, film ve fotoğraflarının yayınlanmalarına izin vermiş sayılır. Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ait herhangi bir platformda, web sitesi de dâhil; reklam amaçlı olarak bu bilgiler kullanılabilir. Bunun için de adaylara herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu değildir.
 • Kayıt olmuş başvuru veya projeler gönderen kişi ya da kurumlara geri gönderilmez.
 • Başvuru sahibi olan ismi belirtilen kişiler ya da kurumlar, o başvuru üzerindeki telif hakkını ellerinde bulundurmaktadır. Eğer proje sahibi başvurudaki belirtilen isimden farklı bir kişi ya da kurumsa, başvuru sahipleri; başvuruyla ilgili bütün telif haklarına sahip olduklarına dair proje sahibinden garanti almalıdır. Sürdürülebilirlik Akademisi yapılan bu atama ile ilgili kanıt isteme hakkına sahiptir.
 • Sürdürülebilirlik Akademisi, başvuru yapan kurumların son onayını almadan, başvuru formunda yer alan bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflara ifşa etmez. Başvuru yapan kurumun ayrıntılı bilgileri, ödül ile ilgili jüri görüşmeleri dışında onay alınmadan başka hiçbir amaç ile kullanılmaz. Jüri üyeleri üçüncü şahıs durumunun dışında kalmaktadır.
 • Sürdürülebilirlik Akademisi’nin her Ödül başvurusunu geçerli sayarak değerlendirmeye almayı kabul etmesi halinde, her başvuru sahibi kurum;
  • Projeleri ön listeye kalma ve ödül alma durumu halinde Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ait platformlarda kurum ve proje isminin kullanılmasına izin vermiş sayılır.
  • Projeleri ön listeye kalma ve ödül alma durumu halinde Akademi’nin, başvuru sahibi kurumun ödül başvuru formunda yer alan ilgili kişisi tarafından verilen son onayı sonrasında başvuruları kapsamlı olarak (içerik ile) kopyalama, düzenleme, sergileme, yayınlama ve ödüller ile alakalı tanıtım amaçlı alanlarda kullanmasına izin vermiş sayılır.
  • Başvuru sahibi tüm kurumlar, sundukları projenin orijinal olduğunu ve herhangi bir üçüncü partinin telif haklarını çiğnemediğini garanti eder.

Başvuru ve Değerlendirme süreci

 • Sürdürülebilir İş Ödülleri son başvuru tarihi: 30 Haziran 2020
 • Jüri 1. Değerlendirme: Temmuz – Ağustos 2020
 • Finalistlerin belirlenmesi: Eylül 2020
 • Jüri 2. Değerlendirme: Eylül – Ekim 2020
 • Ödül Töreni: 16 Ekim 2020

İletişim ve sorularınız için:

Tel: (212) 274 25 16

e-posta: iletisim@surdurulebilirlik.com.tr

Sürdürülebilirlik Akademisi hakkında

Kar Amacı Gütmeyen Şirket (Sosyal Girişim) statüsünde kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek ve kalkınma için iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandırmada öncü olmak  misyonu ile sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik Akademisi, sürdürülebilir gelecek için çalışan ve iş süreçlerine sürdürülebilirliği yerleştiren ve yerleştirmeyi hedefleyen ulusal ve uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devlet işbirliği ile araştırmalar, konferanslar, seminerler, work-shoplar, kurumsal eğitim çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile danışmanlık ve üniversite gençliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarını yürütmektedir. Akademi, gerçekleştirdiği tüm çalışmalarının karbon ayak izlerini silmektedir.

Web: http://www.surdurulebilirlikakademisi.com/

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X