e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Akıllı Uygulamalar Alanında Ar-Ge Proje Yarışması

Haziran 22, 2020
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik, Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin (EEHİB) düzenlediği TET (Turkish Electro-Technology) 9. Dönem Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Proje Pazarı ve Proje Ödül Yarışmasının amacı, Elektrik – Elektronik ve Bilişim Sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, Ar-Ge kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırılması, Ar-Ge destek programlarına başvurulmasına destek olunması ve sanayi ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulmasıdır. Proje Pazarına katılan projelerin ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.

Geçmiş yıllarda ödül alan projeler:

Son başvuru tarihi: 28 Ağustos 2020, Cuma

İnternet sitesi: http://www.tetprojepazari.org/

Online başvuru formu: https://www.tetprojepazari.org/tr/Login.aspx

Kimler başvurabilir?

 • Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler (ör. Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Yapan Firmalar, Kamu Kurumları, Teknoparklar, Tübitak-MAM, Üniversiteler vb.)
 • Bireyler
 • Grup olarak başvuru yapmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.

Proje Pazarı ve Yarışma kategorileri:

 • Akıllı Binalar ve Çevre
 • Akıllı Enerji
 • Akıllı Sağlık ve Medikal
 • Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları
 • Diğer Akıllı Uygulamalar (Alışveriş ve Tüketim, Eğitim, Güvenlik, İletişim, Sosyal Sorumluluk ve Spor, Üretim, Verimlilik vb.)

Ödüller: Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül  Kurulu tarafından başarılı bulunan projelerin sahipleri aşağıdaki miktarlarda ödüllendirileceklerdir.

Yukarıda belirtilen her bir kategori için;

 • Birincilik Ödülü: 20 bin TL
 • İkincilik Ödülü: 10 bin TL
 • Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL

Değerlendirme kriterleri

 • Projenin Özgünlüğü
 • Projenin sağlayacağı Fayda
 • Projenin içerdiği İnovasyon
 • Projenin Uygulanabilirliği

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Proje Pazarına katılan projelerin ticarileşmemiş ve daha önce başka bir proje pazarında sunulmamış olması beklenmektedir.
 • Ar-Ge Proje pazarına katılımı kabul edilen projelerin sahiplerinin proje pazarının yapılacağı tarihte en az  bir kişi ile katılım göstermesi gereklidir. Her proje için bir kişinin ulaşım ve konaklama masrafları EEHİB tarafından karşılanacaktır. Ulaşım masraflarında uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ekonomi sınıfı giderler kapsam dahilinde; taksi bedelleri ödeme kapsamı dışındadır.
 • Grup katılımı durumunda Para Ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.
 • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 • TET, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile değerlendirme kurulu üyeleri, yedek üyeleri ve etkinlik raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje diskalifiye edilir; ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.
 • Proje Pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Özge Özyurt

Tel: (212) 454 03 12

e-posta (1): info@tetprojepazari.org

e-posta (2): ozge.ozyurt@immib.org.tr

Buket Aktaş

Tel: (212) 454 00 91

e-posta (2): info@tetprojepazari.org

e-posta (2): buket.aktas@immib.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X