e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Askıya Alma Ve Kota Başvuruları

Mayıs 17, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Ekonomi Bakanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilen ekte takdim edilen elektronik postada, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı kaydedilmiştir.

Elektronik postada, Avrupa Birliği ya da Türk firmalarınca 01/01/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin  ekte yer alan listedeki ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 28/05/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elektronik postada, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği vurgulanarak başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

Elektronik postada yer alan notta askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2019/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği belirtilmiştir. Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önemli olduğu açıklanmıştır.

Konu hakkında ilgili Bakanlıktan iletişime geçilecek olan yetkililerin iletişim bilgileri  aşağıdaki gibidir:

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

–   Mehmet CUMHUR    Uzman   T: 0 312 204 99 43   E: cumhurm@ticaret.gov.tr

–   Fundagül BACI            Uzman   T: 0 312 204 91 46  E: bacif@ticaret.gov.tr

–   Furkan Eren KAHVECİ  Uzman  T: 0 312 204 95 77  E: kahvecif@ticaret.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

–  Muhammet HARTAVİ    Uzman  T: 0 312 204 95 84  E: hartavim@ticaret.gov.tr

–  Osman SERT               Uzman  T: 0 312 204 99 38  E: osmans@ticaret.gov.tr

– Fatma Hilal Yüney       Mühendis  T: 0 312 204 92 96   E: yuneyf@ticaret.gov.tr

– Neslihan Yavuz           Uzman Yrd. T: 0 312 204 95 94  E: yavuzne@ticaret.gov.tr

Konuyu bilgilerinize saygılarımla sunarım.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X