Görsel-Template-16-1200x675.jpg

Temmuz 1, 2022

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü – UNDP ve Kalkınma Ajanslarının ortak olarak  yürüttüğü Dijital Yol (Digital Way) projesinin çıktısı olarak ortaya çıkan “Kobilerin Dijitalleşmesi Projesi – Dijital Yol Platformu” hizmete alınmıştır.

Platform ile KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü amaçlanırken;

  • KOBİ’nin dijitalleşme sürecindeki mevcut durumun değerlendirilmesi
  • Dijitalleşmeyle ilgili eksik ve boşluklara yönelik farkındalık
  • SaaS çözümlerinin kullanımı
  • Gelişmiş çözümlere erişim
  • İlgili çözümlerle ilgili fonlara erişim

başlıkları da projenin hedefini oluşturmaktadır.

Platformun şu anda firma kayıt ve online dijital olgunluk öz değerlendirme modülü çalışır durumdadır. Dijital Olgunluk Değerlendirmesinin çıktısı sisteme kayıt olan firmalar tarafından alınabilecektir.

Destek programı sürecinde başvuru yapacak yararlanıcıların işini kolaylaştırmak üzere hazırlanan rehber ektedir. Rehber içerisinde sisteme nasıl kayıt olunacağı, olgunluk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, değerlendirme sonucunun PDF çıktısının alınması gibi konulara değinilmektedir.

Platforma : https://www.dijitalyol.org/ana-sayfa adresinden ulaşabilirsiniz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X