e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Baca Kontrol ve Denetim Tebliği Taslağı

Ekim 13, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında; 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri kapsamında; Baca Tasarım, Uygulama ve Denetimi Hakkında mevzuat düzenlemesine ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda Baca Tasarım, Uygulama ve Denetimi Hususlarını içeren “Baca Kontrol ve Denetim Tebliği Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 20.10.2019 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’ne yazılı olarak, ayrıca hande.mertyurek@tobb.org.tr adreslerine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2781&lst=DuyurularListesi

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X