BİGGTEPE adlı Girişim Hızlandırma Programı

Ocak 16, 2020
Görsel-Template-7-1200x675.jpg
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOÜ TTO) ve Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. (KOÜ TTO) işbirliğiyle yürütülen BİGGTEPE programına başvurular başlamıştır. BİGG programı, Girişimcilerin aşamalı olarak desteklendiği bir Girişim Hızlandırma Programıdır. Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş., BİGG programının 1. Aşamasını yürüten Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olup uyguladığı programın adı BİGGTEPE’dir. Başvuru yapılan iş fikirlerinin aşağıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir. Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.

BİGGTEPE programı kapsamında Öncelikli Alanlar:

Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020, Cuma

İnternet sitesi: http://biggtepe.com/

Online başvuru formu: http://biggtepe.com/kayit-formu/

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki koşulları sağlayan kişiler:

Koşul Detaylar
Üniversite Öğrencisi veya Mezun olma koşulu Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler
Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri
Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler
Daha önce destek almamış olma Başvuru Sahiplerinin daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olması gerekmektedir.
Halihazırda bir firması olmamak Başvuru Sahiplerinin başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almıyor olmaları gerekmektedir. Ancak başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılarak başvuru yapılabilir.

Öncelikli alanlar: Başvuru yapılan iş fikirlerinin aşağıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir.

Alan Açıklama
Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv vb.
Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre vb.
İleri İmalat ve Sanayi 4.0 Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, IOT, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Proses Teknolojileri, Malzeme/Kimya Teknolojileri vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, İletişim, Eğitim, E-Sağlık, Büyük Veri, Sanal Gerçeklik, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Oyun, Oyunlaştırma, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme vb.
Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomedikal/Malzeme, Gıda Güvenliği, E-Sağlık, Medikal cihazlar vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı vb.

Katılımın sağlayacağı imkanlar

Sağlanacak imkan Detaylar
TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programı kapsamında 1. Aşama kapsamında sağlanacak imkanlar Ön elemeyi geçen Girişimci Adayları, eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile desteklenecek ve TÜBİTAK 1512 (BİGG) Programının 2. Aşaması için İş Planını geliştirilmesi ve doğrulanması sağlanacaktır.

 • Temel Girişimcilik ve Uygulamalı İş Modeli Eğitimleri
 • Ön Kuluçka ve Prototip Atölyesi Hizmetleri
 • Uygulamalı İş Planı Hazırlama Eğitimleri
TÜBİTAK Destekleri Programın ilk aşamasına katılan Girişimcilerden başarılı olarak ikinci aşamaya kalanlar için 200 bin TL’lik TÜBİTAK hibe desteği

Dikkat edilmesi gereken hususlar

·         Başvuru yapmak isteyenlerin TÜBİTAK 1512 Uygulama Esaslarını (10.01.2017 tarihinde Uygulama Esasları güncellenmiştir) ve Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kısmını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

 • Başvuru yapılan iş fikirlerinin yukarıda belirttirilen Öncelikli Alanlarla ilgili olması gerekmektedir.

·         Girişimci Adayları, programa tek bir iş fikri ile başvuru yapabilirler.

·         Açık Öğretim Fakültesi mezunları uygun başvuru sahibi değildir.

·         TÜBİTAK 1512 (BİGG) programı kapsamında Uygulayıcı Kuruluşlar belirlenmiş olup Girişimci Adayları, başvuru alan tüm Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapabilirler.

TÜBİTAK Takvimi:

 • Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri: 2 Ocak – 16 Mart 2020
 • TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvurularının alınması: 17 Mart – 31 Mart 2020 (saat: 17.00)
 • Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih: 6 Nisan 2020
 • Eksik başvuru belgelerin tamamlanması: 13 Nisan – 24 Nisan 2020
 • 2. aşama panel değerlendirmeleri: Mayıs – Haziran 2020
 • Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması: Temmuz 2020
 • Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması: Ağustos 2020
 • Destek başlangıç tarihi: Eylül 2020

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (262) 303 38 87

e-posta: tto@kocaeli.edu.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X