e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Bilişim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu

Mart 10, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıda; 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası:1) 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi; sanayi ürünlerinin rekabet edilebilirliğini artırmak için gerekli tedbirlerin alınmasına, sektörel analizlerin yapılmasına, değerlendirme raporları ve stratejilerin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanmasına, sanayi sektörlerine ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ilişkin hükümleri içerdiği ifade edilmektedir.

Ayrıca anılan madde de sektörel komitelerin oluşturulması ve oluşturulacak sektörel komitelerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik hükümler bulunmaktadır. Bu kapsamda, plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak adına sorunların yakından takip edilerek çözüm yollarının sunulması amacıyla “Bilişim Sanayi Teknik Komitesinin” oluşturulması ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu teknik komitenin oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için “Bilişim Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu Ve Görevlerine Dair Tebliğ” hazırlanmış olup, tebliğ taslağına ilişkin görüşlerinizin ekte gönderilen forma işlenerek 16 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X