e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Büyük Endüstriyel Kazalar ve BKÖP Tebliği

Ağustos 29, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

30.12.2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince üst seviyeli kuruluşların hazırlamaları gerekli olan güvenlik raporlarının 31/12/2018 tarihine kadar işyerlerince hazırlanması, mevzu bahis raporların Bakanlığa fiziksel olarak iletilmesi yerine işyerinde incelenmesi, raporlarda yer alan format yetersizliği yerine raporun bulunmaması halinde işin durdurulması ve ilgili konularda yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının yetkili kılındığı kararlaştırılmıştır.

Bununla birlikte meri Yönetmelik, referans AB mevzuatı olan 96/82/EC SEVESO-II “Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolünü İçeren AB Direktifi”ne paralel olarak hazırlanmış olan 2012/18/EC SEVESO-III Direktifinin yayımlanması ile birlikte güncellenmiştir.

Söz konusu değişikliklerden hareketle; Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı” ile “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı” hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) görüşleri talep edilmektedir.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına gönderilecek TOBB görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Taslaklara ilişkin görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek-2’sinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenerek 03.09.2018 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine “word” formatında gönderilmesini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X