e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği

Mart 17, 2021
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletmiş olduğu yazıda; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamalarında etkinliğin artırılması ve uygulamada birlikteliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen “Çevre İzin ve Lisans Uygulamalarının İyileştirilmesi Projesi”nin tamamlandığı bildirilmekte olup, proje çıktıları olarak taslak Ek1 ve Ek-2 kapsam listeleri oluşturulduğu ve idari hükümlerinde bir takım düzenlemelere gidildiği ifade edilmektedir.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı”, ek liste taslağı ve görüş bildirme formu ekte yer almaktadır. Söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, “Görüş İşleme Formu”a işlenmek suretiyle, en geç 23.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X