e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Dijital Dönüşüm Programı 2019 Dönemi

Haziran 25, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

TÜSİAD’ın yürüttüğü Sanayide Dijital Dönüşüm adlı bir hızlandırıcı programın 2019 dönemi başvuruları başlamıştır. Programın amacı, Teknoloji Kullanıcısı olan büyük ölçekli şirketlerin, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek Teknoloji Sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilmeleri ve eşleşen kullanıcı ve tedarikçinin birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlamalarıdır. Bu çerçevede çalışan prototipi olan KOBİ düzeyindeki Teknoloji Tedarikçilerinin büyük ölçekli müşterilerle eşleştirilerek ürün doğrulamalarını yapmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Programa katılan her bir Teknoloji Tedarikçisi yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvuruda bulunabilir ve nihayetinde yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilir. Bir Teknoloji Tedarikçisinin birden fazla başvuruda bulunması halinde biri aşan her başvuru sistem tarafından otomatik olarak elenir. Eklemeli Üretim ve İleri Malzemeler alanı da dijital dönüşüm kapsamında belirlenen alanlar arasındadır.

2019 yılı başvuruları için son tarih: 26 Temmuz 2019, Cuma

Web sitesi: https://tusiadsd2.org/

Teknoloji Kullanıcılarının taleplerine tedarikçi olmak için başvuru formu:https://tusiadsd2.org/basvur

Kimler başvurabilir?

 • Aşağıdaki alanlarda çalışan bir prototip ürün veya hizmeti geliştirmiş olan KOBİ ölçeğindeki (mikro, küçük ya da orta ölçekli) Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişiliği haiz firmalar başvuru yapabilir.
  • Artırılmış Gerçeklik
  • Bulut
  • Büyük Veri ve Analizleri
  • Eklemeli Üretim ve İleri Malzemeler
  • Endüstriyel İnternet
  • Robot ve Otomasyon
  • Sensörler
  • Siber Güvenlik
  • Simülasyon
  • Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
  • Yatay/Dikey Entegrasyon
  • Diğer
 • Teknoloji Tedarikçisinin kamu desteklerinden faydalanmış olması, patent veya faydalı model sahibi olması gibi diğer kriterler tercih sebebi olabilir.
 • Programa katılan her bir Teknoloji Tedarikçisi yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvuruda bulunabilir ve nihayetinde yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilir. Bir Teknoloji Tedarikçisinin birden fazla başvuruda bulunması halinde biri aşan her başvuru sistem tarafından otomatik olarak elenir.
 • Birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin önerdikleri çözümlerin ancak birleştirilmesi halinde bir Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm üretilebildiği hallerde, tarafların onay ve kabulünün var olması şartıyla, en fazla 3 Teknoloji Tedarikçisi birlikte tek bir Teknoloji Kullanıcısının sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvurabilirler. Bu durumda her bir Teknoloji Tedarikçisi için başvuru hakkı tükenmiş olur; Teknoloji Tedarikçisi şirketlerden herhangi biri ikinci bir başvuru yapama
 • Teknoloji Tedarikçisi, dahil olduğu şirketler grubunun/ grup şirketlerinin çağrısına başvuruda bulunamaz. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısının aynı grup şirket çatısı altında olduklarının tespiti, eşleşme için engel teşkil edecektir.

Sisteme kaydolmuş Teknoloji Kullanıcısı büyük ölçekli şirketler: https://tusiadsd2.org/sirketler

Uygulama süreci

Faz Faaliyetler
Başvuru
 • Teknoloji Kullanıcıları Sorun/İhtiyaç/Fırsat Alanını tanımlarlar.
 • Teknoloji Tedarikçileri (Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı arayışa uygun olan) halihazırda geliştirdiği ürünü/ hizmeti ile başvurusunu gerçekleştirir.
Ön Eleme
 • Teknik şartnameye ve teknoloji kullanıcısı çağrılarına uygunluk noktasında değerlendirme yapılır.
 • Teknoloji Kullanıcısı çözüm ortağı olabilecek (en fazla 10) Teknoloji Tedarikçisini STEP programına davet edilmeleri üzere seçilir.
Sanayi – Teknoloji İleri Entegrasyon Programı (STEP)
 • Uzman konuşmaları, farklı temalı paneller ve networking oturumları gerçekleştireceklerdir.
 • Teknoloji kullanıcıları, “Ön Eleme” sonunda belirlenen Teknoloji Tedarikçileri ile görüşmeler gerçekleştirerek eşleşeceklerdir.
 • Bahse konu eşleşmeler networking kokteylinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Birebir Çalışma Dönemi
 • Teknoloji Kullanıcıları, “STEP” sonunda eşleştiği Teknoloji Tedarikçisi ile birebir çalışmaya başlayacak olup, birlikte bir çözüm dosyası oluşturacaklardır.
 • Birebir Çalışma Dönemi sonunda oluşturulan çözüm dosyaları Bağımsız Jüriler tarafından değerlendirilecektir.
Jüri Değerlendirmesi
 • Teknoloji Kullanıcısı ve Tedarikçisi firmaların birebir çalışma döneminde oluşturdukları çözüm dosyası Türkiye’nin değerli iş insanları ve akademisyenlerinden oluşan jüriye sunulur ve başarı kategorisi belirlenir.
TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni
 • Kriterlere göre başarılı olan çözüm dosyaları açıklanacaktır.
 • Çözüm dosyası sunumları yapılacaktır.
 • Başarı plaketinin takdimi gerçekleşecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmak isteyen Teknoloji Tedarikçisi firmaların Başvuru Şartnamesi ile Sıkça Sorulan Sorular bölümlerini incelemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Başvuru formları ve gerekli belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: https://tusiadsd2.org/iletisim

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X