e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

DİR Kapsamında İthal Edilen Ürünler

Nisan 24, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
30.12.2018 tarihli 30641 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nin 8.maddesi “Kapsam Dışı” başlıklı olup, meri tebliğin 8/3 maddesiyle ilgili uygulamada yaşanabilecek sorunlara karşı Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz yazışmalardan görüleceği üzere, bundan böyle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilen ve üretim sonrası asıl işlem görmüş ürün dışında ikincil işlem görmüş ürün elde eden sanayicilerimizin elde ettikleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde beyan ettikleri ikincil işlem görmüş ürünleri belge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisansına sahip olsalar dahi  ithal etmek istemeleri halinde, bu ürünleri, kendi tesislerinde geri dönüştürerek kullanmaları veya lisansı olan firmalara satacak olmaları halinde  (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan lisansta bu prosesin işlenmiş ve bu minvalde izni de içermesi durumu hariç)  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında ithal etmeden önce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Atık Yönetimi Yönetmeliği 5’inci maddesi (h) bendi gereğince yazılı görüş alınması ve alınan görüşün Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi’nin 44 no.lu hanesine işlenerek ithalat işlemlerinin yapılması önem arz etmektedir.
Konu hakkında Bakanlığa ilettiğimiz sorular ile tarafımıza sunulan cevaplara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
T.C. Ticaret Bakanlığına iletilen sorular için tıklayınız.
T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü cevabı için tıklayınız.
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü cevabı için tıklayınız.
T.C. Ticaret Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü cevabı için tıklayınız.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X