e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Eklemeli İmalat ve 3B Yazıcılar

Mart 26, 2020
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

Sabancı Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO), Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BÜSİAD), Kompozit Sanayiciler Derneği, SAHA İstanbul, Teknopark İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ortaklığıyla sunulan “Doğrudan Dijital Üretim Platform (DiMAP)” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla uygulanan IPA Rekabetçi Sektörler Programı proje teklif çağrısı sürecini başarıyla tamamlamış ve projenin uygulamaya geçmesi için hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Proje faaliyetlerinden yararlanmak isteyen İmalat Sanayi Firmalarının seçiminde Webinar ve Anket çalışmalarına katılan firmalar öncelikli olacaktır. Platforma dahil edilen firmalar düzenlenen etkinliklerden haberdar edilecektir. Bu firmalar eğitim ve demonstrasyon faaliyetlerinde artı puanla değerlendirilecektir.

DiMAP projesi hakkında: DiMAP projesinde veriye dayalı akıllı üretim ve kalite kontrol sistemleriyle desteklenmiş Eklemeli İmalat (Additive Manufacturing) prosesleri geliştirerek kompleks ve fonksiyonel ürünlerin istenilen özelliklerde doğrudan üretilmeleri hedeflenmektedir. Projenin temel çıktısı KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların, dijitalleşme ve eklemeli imalat konusunda eğitim, danışmanlık, prototipleme ve demonstrasyon faaliyetleri ile dönüştürülmeleri ve AB standartlarına ulaşmaları olacaktır. (İlgili haber: https://twitter.com/gazeteSU_edu/status/1237282376146960384)

Eklemeli/Artırımlı Üretim (3B Baskı) hakkında: Eklemeli (katmanlı) imalat metal, plastik, kompozit ve organik malzemeler kullanılarak objelerin üç boyutlu (3B) geometrik verilerine göre oluşturulan katmanlarının üst üste eklenmesi prensibine dayanan pratik bir imalat yöntemidir. Üç boyutlu baskı makineleri ile hızlı prototipleme ürün geliştirme sürelerinin kısalması ve pazara erişim süresinde %20-50 oranında kısalma sağlanması beklenmektedir. (daha fazla bilgi için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/820174)

Anket formu: https://www.surveymonkey.com/r/85LHJFW

Webinar katılım bildirim formu: https://tr.surveymonkey.com/r/3GLQGVZ (27 Mart 2020, Cuma – Yarın!)

Webinar hakkında

Tema KOBİ’ler için doğrudan dijital üretimdeki problem ve ihtiyaçların tartışılıp çözüm önerilerinin değerlendirilmesi
Tarih 27 Mart 2020, Cuma (Yarın!)
Saat 10.00 – 12.00
Platform Zoom
Katılımın sağlayacağı avantajlar Webinar ve anket çalışmalarına katılan firmalar, DiMAP projesi kapsamında sağlanacak hizmetlerden öncelikli olarak yararlanacaklardır.

  • Platforma dahil edilen firmalar düzenlenen etkinliklerden haberdar edilecektir.
  • Bu firmalar eğitim ve demonstrasyon faaliyetlerinde artı puanla değerlendirilecektir
Sunum Prof. Bahattin Koç, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-TÜMER) Direktörü

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Gözde Çamcı

Proje Asistanı, Avrupa İşletmeler Ağı

Sabancı Üniversitesi

Tel: (216) 483 96 48

e-posta: gozde.camci@sabanciuniv.edu

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X