GEKAP Usul ve Esasları Hakkında

Temmuz 23, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 23 Temmuz 2020 tarihli olurla yayınlanmıştır. Ekten ve aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://cygm.csb.gov.tr/gekap-yonetmeliginin-uygulama-usul-ve-esaslarinda-guncelleme-yapilmistir.-duyuru-409891

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X