Geleceği Düşünmek: Dijital, Göç ve Girişimcilik

Mayıs 31, 2020
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Uluslararası Göç Politikaları Merkezi (International Centre for Migration Policy Development – ICDMP) tarafından birlikte geliştirilmiş olan ve AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (The EU Facility for Refugees in Turkey – FRIT II) kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 26,4 milyon Avro bütçe ile desteklenen “Sürdürülebilir Sosyo-ekonomik Entegrasyonun Sağlanması için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (Enhancement of Entrepreneurship Capacities for Sustainable Socio-Economic Integration – ENHANCER)” Projesi kapsamında 3 Haziran 2020, Çarşamba günü 16.30 – 18.30 saatleri arası Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sn. Çetin Ali DÖNMEZ’in katılımlarıyla “GELECEĞİ DÜŞÜNMEK: DİJİTALLEŞME, GÖÇ VE GİRİŞİMCİLİK” konulu bir online seminer (webinar) düzenlenecektir. Etkinlik esnasında 3 dilde tercüme (İngilizce, Türkçe ve Arapça) sağlanacaktır. Seminere katılmak isteyenlerin aşağıda linki yer alan online katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

ENHANCER projesi hakkında: Proje; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Hatay illerinde uygulanacak olup proje ile girişimcilik potansiyeli taşıyan vatandaşlarımızın ve geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin istihdam ve geçim imkânlarının artırılması yoluyla ülkemize sosyoekonomik uyumlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Link: https://www.icmpd.org/work-with-us/calls-for-experts/enhancement-of-entrepreneurship-capacities-for-sustainable-socio-economic-integration-enhancer-project/

Katılım bildirimleri için son tarih ve saat: 1 Haziran 2020, Pazartesi (saat 12.30)

Online kayıt linki: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F23issBCR6mCSP1qCLd-Lg

Seminerin tarihi 3 Haziran 2020, Çarşamba
Seminerin saati 16.30 – 18.30
Seminerin düzenleneceği ortam Zoom (Katılım linki, kayıt yaptıran kişilerle paylaşılacaktır.)
Seminer programı 16.30 – 17.00 Açılış Konuşmaları
17.00 – 17.30 Giriş Paneli: “Dijitalleşen Dünyada Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Politika Çerçevesi ile Mültecilerin Entegrasyonunun Desteklenmesi”
17.30 – 18.15 Panel I: “Sosyo-ekonomik Entegrasyon için İnovasyon ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Ev Sahibi Toplulukları ve Mültecileri Desteklemek”
18.15 – 18.30 Soru ve Cevap
Daha fazla bilgi ve sorularınız için enhancer@icmpd.org

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X