e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Geri Kazanım ve Katkı Payı ile Depozito Uygulaması

Mart 31, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan iletildiği üzere 10 Aralık 2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi ve çeşitli sanayi ürünlerinde “Geri Kazanım Katkı Payı ile Depozito” uygulamasının hayata geçirilmesinin hükme bağlandığı ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda Geri kazanım katkı payı uygulamasının ekte yer alan ürünler ve tutarlar çerçevesinde yapılması öngörülmektedir. Depozito uygulaması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Ayrıca depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için geri kazanım katkı payı uygulamasından muaf tutulacaktır.

Geri kazanım katkı payı uygulamasının ayrıntıları ve yürürlüğe giriş tarihi ile depozito uygulamasının ayrıntıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek ikincil mevzuat ile belirlenecek olup söz konusu mevzuatın hazırlanma süreci başlamış bulunmaktadır.

Sektörleri mali ve idari yönden etkileyecek olan söz konusu uygulamaların mevzuat çalışmalarında değerlendirilmesi için ekte yer alan ürünler bağlamında sektörel gelişmelerin ve öngörülen sorunların bilinmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda faaliyet alanınıza giren sektörler kapsamında geri kazanım katkı payı, depozito ve plastik poşet ücretlendirmesi uygulamaları hakkında sektör görüşlerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndan (TOBB) Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine 3 Nisan tarihine kadar iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X