e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Girişimcilik Odaklı İngilizce Eğitim

Mart 13, 2021
Görsel-Template-9-1200x675.jpg

Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun (ÜSİMP) destekleyici kuruluş olarak yer aldığı “Araştırma Ticarileştirme Stratejileri Atölyesi (ArTİS Atölye)” başvuruları devam etmektedir. Artis Atölye’nin amacı, araştırma sonuçlarının çıktısı olan buluşun yeni bir bakış açısı ile değerlendirilmesi ve araştırmacının deneyimleri dışındaki uygulamalar ve pazarların incelenme becerilerinin kazandırılmasıdır. Eğitim programı, İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki online başvuru formunu doldurmaları ve de özgeçmişleri ile ilgi beyan mektuplarını (letter of interest) artis.sunum@sabanciuniv.edu adresine iletmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2021, Pazartesi

Duyuru: https://sunum.sabanciuniv.edu/uploads/duyurular/artis-program-akis-en.pdf

Online başvuru formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-PJTq7oPXSEg9MYLzk6flM5j0oGK6gerICCbG053Oy10FLg/viewform

Kimler katılabilir?

Herhangi bir uzmanlık alanında; Lisans (3. sınıf), Lisansüstü ve Doktora sonrası çalışmalar yürüten Girişimcilik Eğitimli kişiler (Tüm adaylara girişimcilik yatkınlığı testi yapılacaktır.)

Eğitim Programı

 • Haftada 4 saat atölye programlarına katılım

  • 1 saat teorik ders

  • 1 saat ekip yöneticileri ile proje tartışmaları

  • 2 saat gelişme raporları sunumları

 • 6 saat saha çalışmaları

Detaylar için bkz. https://sunum.sabanciuniv.edu/uploads/duyurular/artis-program-akis-en.pdf (s. 3-4)

Katılımın sağlayacağı avantajlar

 • Knowledge and skills associated with commercialization stages of an invention

 • Teamwork and team management

 • Identifying the key commercial potential of a technology or product

 • Identifying competitors and potential collaborations

 • Identifying and contacting relevant industry experts and improving information collecting skills

 • Creating a personal network.

 • Learning the methodologies used for the commercialization of new technologies

 • Skills of filtering evaluating and validating data collected from different sources

 • Developing skills for making technical presentation to non-technical audiences

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

e-posta: artis.sunum@sabanciuniv.edu

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X