e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Hakkında

Mayıs 31, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlenmiş ve Ticaret Bakanlığının “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği”, 28.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurulda, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,  Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu üyesi yer alacaktır.

Perakende temsilcisi ve üretici temsilcisi olarak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan T. Perakende Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı ile T. Gıda Sektör Meclisi’nin başkanı veya başkan yardımcısı olmak üzere Kurul toplam on üç üyeden oluşmaktadır.

Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacaktır. Ayrıca bu uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek ve fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili ilke ve kuralları belirleyecektir.

–          Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X