Hollanda Ticaret Müşavirleri Online Seminer

Temmuz 22, 2020
Görsel-Template-1-1200x675.jpg

T.C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Müşavirlikleri ile düzenlediği online buluşmalar kapsamında 23 Temmuz 2020, Perşembe günü (Yarın!) 15.00 – 16.30 saatleri arası “Lahey, Rotterdam, Deventer (Hollanda) Temsilcileri İş Dünyamızla Buluşuyor” başlıklı bir webinar düzenleyecektir. Webinar’a katılım linki aşağıda yer almaktadır.

Duyuru: https://dtuegm.ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-musavirlerimizle-elektronik-sohbetler-hollanda

Online katılım linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VhYjZkMmUtNGQ2OC00NGNkLWEyZjktNDE0ZTI0YTA2ZTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22135daa6d-68b1-4fd7-9170-1b858b19b321%22%2c%22Oid%22%3a%2232e8d58a-6a51-4786-b3b6-b0a2f51f84e2%22%7d

Seminerlerin tarihi 23 Temmuz 2020, Perşembe (Yarın!)
Seminerin saati 15.00 – 16.30
Seminerin düzenleneceği ortam MSTeams
Konuşmacılar
Daha fazla bilgi ve sorularınız için Tel: (312) 204 75 00

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X