e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

HUKD – Duyuru 22 Nisan 2020

Nisan 22, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nin (HUKD) 22 Nisan 2020 tarihli duyurusu aşağıda yer almaktadır.

Independent Advisors & Accountants
Taxademy Bülten
No : 2020-46
Tarih : 20 Nisan 2020
Konu : Nisan Ayı İlk Yarı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler
Merhaba,
Çok yoğun ve belki de hayatımızda ilk defa bu kadar uzun bir süre evde geçirdiğimiz mart ayından sonra nisan ayı da baharın tüm renklerine rağmen “Evde Kal” çağrılarına uyulan bir ay olarak geçiyor.
Bu kapsamda ülke bazında bu salgının yayılım hızını önlemek adına başta sağlık olmak üzere ekonomik, hukuksal ve sosyal olarak birçok tedbir ve önlem kararları alınmıştır. Mart ayını sizler için özetlemiştik. Şimdi de nisan ayı içerisinde gerçekleşen önemli mali konuları vergi, sosyal güvenlik ve diğer mevzuat değişmeleri başlıkları altında özet olarak sizlerin dikkatinize sunmak isteriz.
Bunun yanında iş dünyasına, çalışanlara ve tüm kesimlere destek amacıyla elde ettiğimiz bilgileri spesifik konu bazında Covid-19 web sayfamızdan izleyebilirsiniz.
Bültenlerimizden faydalandığınızı ve keyif aldığınızı umuyor saygılar sunuyoruz. (Ayrıca İngilizce aylık özet bültenler almak istiyorsanız bize bilgi vermeniz yeterlidir.)
Şimdi ana konu başlıkları itibariyle bakalım:
Vergi ve SGK
 • Yeni Torba Kanun: Covid-19 Önlem Paketi 2 (Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 7244 sayılı Kanun olarak yasalaşmıştır.
 • Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı (Seri No:4) görüş ve öneriler için Gelir İdaresinin web sayfasında duyurulmuştur.
 • Mücbir Sebep İtiraz Dilekçeleri: Mücbir sebep kapsamında vergi ertelemesi konusunda itirazı olan mükelleflere ilişkin dilekçe verme imkânı sağlanmıştır.
 • Mücbir Sebep Kapsamında Yapılacak KDV Tevkifatı: Mücbir sebep kapsamında yer alan mükelleflerde KDV için kısmi tevkifat uygulanmayacaktır.
 • 2019 yılı Kurumlar vergisi beyannamesi ertelenmiştir.
 • Bazı beyan ve bildirimlerle ilgili tarihler ertelenmiş veya düzenlenmiştir.
 • 7242 sayılı Kanun ile Vergide hürriyeti bağlayıcı cezalar konusunda da düzenleme yapılmıştır.
 • Çifte Vergileme Anlaşması: Türkiye ile Ukrayna arasında imza edilmiş olan Çifte Vergileme Anlaşmasını değiştiren Protokol uygun bulunmuştur.
Ar-Ge & İnovasyon
 • Yeni Ar-Ge Programları: Covid-19 kapsamında çok çeşitli ArGe programı açılmıştır. Konuya ilişkin kısa bir özeti aşağıda yer almakta olup ayrıntılı açıklamalara ise 2020-39 sayılı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
 • Moğolistan ve Kırgız Cumhuriyeti ile imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmaları uygun bulunmuştur.
 • SGK Ödeme Ertelemesi: Mücbir sebep kapsamında vergi beyanları ertelenen mükellefler için SGK ödemeleri de ertelenmiştir. Ertelenen sadece ödeme olup, bildirgelerin zamanında verilmesi ve tahakkukların yapılması gerekir.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesi projesi pilot 7 il dışında Temmuz 2020’ye ertelenmiştir.
DİĞER ERTELEMELER
 • Devlet katkılı konut hesabı ödemelerinde kolaylık sağlanmıştır.
 • Dernek beyan ve bildirimleri ertelenmiştir.
 • BDDK bazı bildirim ve beyanlar için süre ertelemesi yoluna gitmiştir
 • Araç muayenelerinin yapılmasında ertelemeye gidilmiştir.,
 • EPDK süre ertelemesi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bazı mükellefiyetlere ilişkin olarak erteleme kararını (2 Nisan 2020/9276 sayılı) duyurmuştur.
FİNANS
 • BDDK türev işlemler limitini değiştirmiştir.
 • BDDK, kredi imkanlarının genişletilmesi için Bankalara duyuru yapmıştır.
 • Bankalar Birliği yurt dışına yapılan para transferleriyle ilgili bilgi notu yayımlamıştır.
 • Bankalar Birliği: Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin bilgi notu yayımlanmıştır.
DİĞER MEVZUAT
 • OSB Mevzuatı: Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatında değişiklikler yapılmış ve uzun yıllardır konuşulan yurt dışında organize sanayi bölgesi kurulması ve işletilmesi konusunda Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır.
 • Yurt Dışında OSB Kurulabilmesine olanak sağlayan Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştır.
 • Kamu ihalelerinde fesih ve süre tanınması imkânı esnetilmiştir.
 • Kamu Teşkilatında Değişiklikler: 58 ve 60 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilat yapılarında önemli değişiklikler yapılmıştır.
 • Turizm tesislerinin niteliklerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ticaret Bakanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğini yayımlamıştır.
 • Covid 19 kapsamına giren bazı mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.
 • Eximbank yönetim yapısında değişiklik yapılmıştır.

Detaylar için lütfen tıklayınız…

PDF İndirmek için tıklayınız…

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X