e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

HUKD – Duyuru 3 Nisan 2020

Nisan 4, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından gönderilen SGK Prim Ödeme Süreleri ile ilgili yazı aşağıda yer almaktadır.

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgının ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır.

Bu önlemler bazında Sosyal Güvenlik Kurumu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 91 inci maddesinde yer alan “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan sigortalılar ile bu kanuna göre primlerini kendi ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin , yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde , yukarıda belirtilen vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir.” bu yetkisini kullanarak bazı ödemelerin süresinde erteleme yoluna gitmiştir.

Bu Kapsamda Ertelemeler Şu Şekilde Olacaktır

 • 24/3/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu 518 sıra No’lu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1/4/2020 ile 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin,
 • İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,
 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların:

✓ 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,

✓ 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,

✓ 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

 • Erteleme nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
 • Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;
 1. a) 22/3/2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
 2. b) Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin, mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar ertelenmiştir.
 • 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Erteleme Kapsamındaki İş Yerleri

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerimiz listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerimiz Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Ancak, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuruda bulunacaklardır.

Son olarak,

 • Erteleme kapsamına giren aylar bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması,
 • Borçların olması halinde ilgili kanınlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması
 • Taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi
 • İlgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla,

erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen aylara ilişkin primlerin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır. Mart/Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirtilen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturacaktır. Bu konu önemli olup, borçları ertelenen iş verenlerinin ertelenen borçlarını ödememeleri halinde yararlandıkları teşvikler ile asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacağından, iş verenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından gönderilen Savunma Sanayi Güvenlik Faaliyetleri ile ilgili yazı aşağıda yer almaktadır. Okumak için tıklayınız.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X