e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

HUKD – Duyuru 6 Nisan 2020

Nisan 7, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Üyemiz Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’nden gelen (HUKD) duyuru aşağıda yer almaktadır.

SGK PRİM ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ KONUSUNDA İŞYERLERİNİN KAPSAMA DAHİL OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN SGK SORGULAMA EKRANI KULLANIMA AÇILMIŞTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vergi uygulamaları kapsamında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işverenler ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalıların Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sigorta primlerinin ödeme süreleri ertelenmiş olup bu erteleme nedeniyle gecikme cezasının ve zammının uygulanmayacağı açıklanmış ve erteleme kapsamındaki işyeri listelerinin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacağı duyurulmuştu. Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 03.04.2020 tarihinde yayınladığımız Duyuru’da yer almıştı.

Bu defa, Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonucu SGK Prim ödemelerinin ertelenmesi konusunda işyerlerinin kapsama dahil olup olmadığına ilişkin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden sorulama ekranı kullanıma açılmıştır. Dolayısıyla, işyeri kodu ilgili sektörlerde olan işverenler listede yer alıp almadıklarını sistem üzerinden kontrol edebileceklerdir.

İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler ise NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunacaklardır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X