ICC Türkiye Tahkim Günü Hakkında

Ocak 20, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

15 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan ICC Tahkim Günü Etkinliği davetiyesi ve katılım formuna ilişkin bilgileri ekte bulabilirsiniz.

***Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/iccturkiyetahkimgunu adresinden en geç 11 Şubat 2019 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen konferans ücretinin kayıt formunda belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komitemize bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X