e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

İklim Değişikliği Modelleme Çalışması Hakkında

Eylül 24, 2019
Görsel-Template-16-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan  ilgili yazıda Dünya Bankası desteği ile Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amacıyla hayata geçirilen “Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı- Partnership for Market Readiness (PMR)” projesinin hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, birçok bileşeni bulunan projenin “Emisyon Üst Sınırının Belirlenmesi ve Ulusal Tahsisat Planın Geliştirilmesi” bileşeni kapsamında emisyon ticaret sisteminde(ETS) uygulanabilecek farklı tasarım kurguları, farklı fiyatlar ve emisyon üst sınırı gibi unsurların olası etkilerinin bir modelleme çalışması ile ortaya konulacağı ve ETS ile sağlanabilecek emisyon azaltımlarının ve oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi anlaşılmasının hedeflenmekte olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu modelleme çalışmasının etkin bir şekilde yürütülmesi ve hem pilot ETS’nin kurallarının doğru bir şekilde ortaya konulması hem de ekonomiye etkisinin belirlenmesi amacıyla ekte belirtilen bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmek üzere 27 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar AynurAkat.Cayir@sanayi.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X