İlave Gümrük Vergisi Düzenlemesinde Değişiklik

Mayıs 5, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Daha önce duyurmuş olduğumuz üzere 18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2424 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince içerisinde 3920, 3921 ve 3926 (film, levha ve diğer plastik eşya grupları) GTİP altında kayıtlı plastik mamullerin bir kısmının da yer aldığı bir grup ürüne ilave gümrük vergisi getirilmişti. Söz konusu Kararda, yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya için bir istisna bulunmaması sebebiyle sektörde yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek adına gerek ilgili Bakanlıklar gerek çatı kuruluşlarımız ile yaptığımız girişimler neticesinde olumlu sonuç alınmıştır. 05 Mayıs 2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2485 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 5’inci maddesi kapsamında eklenen geçici madde ile 18 Nisan 2020 tarihi öncesi yükleme yapılan ve Karar kapsamında bulunan ürünler için ilave gümrük vergisi uygulanmaması karara bağlanmıştır.

18 Nisan 2020 öncesi Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olduğu halde ilave gümrük vergisi ile ithal işlemi tamamlanmış olan eşyadan tahsil edilen ilave gümrük vergileri, ilgili mevzuat hükümleri gereğince geri talep edilebilir.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Murat İNKÜN
Genel SekreterPAGDER Plastik Sanayicileri Derneği | PAGDER Turkish Plastics Industrialists’ Association

Tel: 444 20 85 | +90 216 629 29 14 | Faks: +90 216 629 22 35
Varyap Meridian A Blok No:406, Ataşehir-Istanbul / Turkey 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X