İşbirliği Tesis Edilebilecek Öncelikli Ülkelerin Tespiti

Temmuz 29, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda Ülkemiz 2023 sanayi ve teknoloji hedeflerini gerçekleştirmek üzere hazırlanmış olan Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinin 18 Eylül 2019 tarihinde yayınlandığı ifade edilmektedir. (Ekte yer almaktadır)

Yazıda devamla 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile ülkemizin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmesi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olabilmesi için belirlenen hedeflerin “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşeri Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere beş ana bileşen altında toplandığı belirtilmiştir.

Strateji belgesi çerçevesinde hayata geçirilmesi amaçlanan hedefler için uluslararası işbirliklerinin kurulması ve desteklenmesi de son derece önemli görülmektedir. Bu süreçte, ikili ve çok taraflı uluslararası işbirlikleri ülkemizin sanayi ve teknoloji politikasına hizmet edecek unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle, bazı büyük ölçekli sanayi ve teknoloji yatırımlarının hayata geçirilmesinde, diğer ülkeler ile stratejik ortaklıklar kurulabileceği değerlendirilmektedir. Yine uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize çekilmesi için avantajlı sektörlerin tespit edilmesi gibi çalışmalar da önemli amaçlar arasında yer almaktadır.

Bu minvalde, Strateji Belgesi hedeflerinin hayata geçirilmesi için işbirliği geliştirilebilecek öncelikli ülkelerin belirlenmesi amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda faydalanmak üzere;

–  Belgede odak teknolojiler olarak belirlenmiş olan 5G, süper performanslı hesaplama, yapay zeka, robotik, büyük veri, nesnelerin interneti gibi dijital teknolojiler ile biyoteknoloji, nanoteknoloji ve nörobilim teknolojileri, siber güvenlik, insansız hava araçları, uzay teknolojileri, tarım teknolojileri, enerji teknolojileri alanlarında işbirliği yapılabilecek ülkelere dair görüşlerinizin,

– Odak sektörler olarak belirlenen kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemleri makine, yarı iletkenler, elektrik- elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyacı olan stratejik malzemeler alanlarında işbirliği tesis edilebilecek ülkelere dair görüşlerinizin,

– Yine strateji belgesi hedefleri doğrultusunda ama bu işbirliği alanlarından daha farklı bir çerçevede ikili işbirliği geliştirilmesinde fayda olabilecek ülkelere dair görüşlerinizin

gerekçeleri ile birlikte Word formatında ilgili Bakanlığa iletilmek üzere 6 Ağustos 2020 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X