İş’e Devam Destek Kredisi Hakkında

Nisan 4, 2020
Sunu1-10-1200x675.jpg

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, COVID-19 Salgını’nın ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla “İş’e Devam Finansman Paketi” uygulaması başlatmıştır. Kredilendirme, Türk Lirası cinsinden ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında yapılacaktır. Kredi desteğini kullanacak firmaların 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.

Halkbank: https://www.halkbank.com.tr/21479-ise_devam_kredi_destegi

Vakıfbank duyurusu: https://www.vakifbank.com.tr/Default.aspx?pageID=3811

Ziraat bankası duyurusu: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/ekonomi-istikrar-paketi-kalkani/esnaf-serbest-meslek-sahipleri (sayfanın orta kısmında)

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ortak duyurusu: https://www.ziraatkatilim.com.tr/bankamiz/basin-odasi/Documents/25.03.2020BasinBulteni.pdf

Finansman Paketinden kimler yararlanabilir?

2020 yılı Şubat ayına kayıtlı çalışan sayısının korumak koşulunu sağlayan her sektör ve ölçekten tüm gerçek ve tüzel kişi işletmeler

Kredilendirme üst limiti:

Firma 2018 yılı cirosu (TL)* Kredi üst limiti (TL)**
0 – 25 milyon 10.000.000
25 – 125 milyon 25.000.000
125 milyon üzeri 100.000.000

* Kullandırılabilecek azami kredi tutarı, 2018 yıl sonu kesinleşmiş mali verilerinde yer alan ciro bilgisine göre belirlenecektir.

** Kredi başvurusu yapan işletmelerin 2020 Şubat ayı SGK Bildirgeleri ile toplam kredi tutarlarının yer aldığı TBB Risk Merkezi raporu talep edilecektir.

Faiz Oranı ve Vade şartları:

  • Faiz oranı: Yıllık %9

o   Yıllık net faiz oranı: %7,5 + BSMV

o   Banka dosya masrafı: %0,75 + BSMV

o   KGF kefaleti komisyonu: %0,75

  • Vade: Azami 36 ay (6 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz)

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X