İşveren Payı Teşvikine Dair Tebliğ Taslağı

Şubat 13, 2018
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü maddesi gereğince,  “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alıp Ondan Fazla Çalışanı Bulunan ve Üç Yıl İçinde Ölümlü veya Sürekli İş Göremezlikle Sonuçlanan İş Kazası Meydana Gelmeyen İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılması”na ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ taslağı hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görüşleri talep edilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gönderilecek TOBB görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına Dair Tebliğ Taslağı”na ilişkin görüş ve önerilerinizin 16/02/2018 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine “word” formatında gönderilmesini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X