e-bülten

e-bülten üyeliği

 

Loading

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

İvme Finansman Paketi Hakkında

Temmuz 5, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının uygulamaya koyduğu “İvme Finansman Paketi” kapsamında kredilendirmeler devam etmektedir. Paket kapsamındaki krediler, Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kullandırılmaktadır. İvme Finansman Paketi kapsamındaki Yatırım ve İşletme Kredileri sunulmaktadır.

İvme Finansman Paketini tanıtıcı sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg-EFQGE6SHWaVQfLKA?e=aF0C4Y

Kredi paketleri:

•       Yerli ve Yeni Makine alacak olan Firmalara yönelik Krediler

•       Hammadde, Ara Malı Üreticilerine yönelik Krediler

•       Makine İmalatı yapan işletmelere yönelik Krediler

•       Tarımsal faaliyet yapan işletmelere yönelik Krediler

Halk Bankası: https://www.halkbankkobi.com.tr/channels/KOBI-lere-Ozel/KOBI-Destek-Paketleri/IVME-Finansman-Paketi/1757

Ziraat Bankası:  https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/krediler/nakdi-krediler/ivme-finansman-paketi

Kredilendirilen sektörler ve kredi koşulları

Başlık Sektör Koşullar Kredi Koşulları Kredi Sağlayan Bankalar
Yerli ve Yeni Makine alacak olan Firmalara yönelik Krediler
Tüm sektörler
 • Kredi tutarı üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 150 milyon TL
  • İşletme dönemi: 30 milyon TL
 • Kredi vadesi üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 10 yıl (2 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
  • İşletme dönemi: 5 yıl (1 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
 • Faiz oranı:
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksli:
   • 0-2 yıla kadar vadeli kredilerde: 2 yıl vadeli DİBS + %1
   • 2-5 yıl kadar vadeli kredilerde: 5 yıl vadeli DİBS + %2
   • 5-10 yıl kadar vadeli kredilerde: 10 yıl vadeli DİBS + %3
  • Enflasyon Endeksli:
   • 0-2 yıl: TÜFE + %2
   • 2-10 yıl: TÜFE + %3
 • Halk Bankası
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
Hammadde, Aramalı Üreticilerine yönelik Krediler
 • Kimyasal Ürünler
 • Medikal (Eczacılık) Ürünler
 • Plastik ve Kauçuk Ürünler
 • Suni ve Sentetik İplikler
 • Kağıt ve Karton ve Mukavva
 • Hammadde/Ara Malı Üreticilerine Yönelik Kredi ürünleri kapsamındaki yatırım kredisi kullandırımlarında, yatırım yapacak firmaların 4 haneli NACE kodunun mutlaka ilgili NACE Kodu listelerinde yer alması gerekmektedir.
 • Kredilendirilen yatırım türleri:
  • İlk kez yapılacak (yeni) yatırımlar
  • Kapasite artırımı/yenileme yatırımları
 • Kredilendirilen yatırım giderleri:
 • Yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif mektubu/sözleşme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir.
 • Kredi tutarı üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 150 milyon TL
  • İşletme dönemi: 30 milyon TL
 • Kredi vadesi üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 10 yıl (2 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
  • İşletme dönemi: 5 yıl (1 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
 • Faiz oranı:
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksli:
   • 0-2 yıla kadar vadeli kredilerde: 2 yıl vadeli DİBS + %1
   • 2-5 yıl kadar vadeli kredilerde: 5 yıl vadeli DİBS + %2
   • 5-10 yıl kadar vadeli kredilerde: 10 yıl vadeli DİBS + %3
  • Enflasyon Endeksli:
   • 0-2 yıl: TÜFE + %2
   • 2-10 yıl: TÜFE + %3
 • Halk Bankası
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
Makine İmalatı yapan firmalara yönelik Krediler
 • Elektrikli Makine ve Aksamları
 • Bilgisayar, Elektronik, Optik
 • Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
 • Motor ve Aksamları
 • Genel Endüstri Makine ve Aksamları
 • Elektrikli Teçzihat
 • Makine İmalatı yapan firmalara yönelik Kredi ürünleri kapsamındaki yatırım kredisi kullandırımlarında, yatırım yapacak firmaların 4 haneli NACE kodunun mutlaka ilgili NACE Kodu listelerinde yer alması gerekmektedir.
 • Kredilendirilen yatırım türleri:
  • İlk kez yapılacak (yeni) yatırımlar
  • Kapasite artırımı/yenileme yatırımları
 • Kredilendirilen yatırım giderleri:
 • Yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif mektubu/sözleşme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir.
 • Kredi tutarı üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 150 milyon TL
  • İşletme dönemi: 30 milyon TL
 • Kredi vadesi üst limiti:
  • Yatırım dönemi: 10 yıl (2 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
  • İşletme dönemi: 5 yıl (1 yıla kadar anapara geri ödemesiz)
 • Faiz oranı:
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksli:
   • 0-2 yıla kadar vadeli kredilerde: 2 yıl vadeli DİBS + %1
   • 2-5 yıl kadar vadeli kredilerde: 5 yıl vadeli DİBS + %2
   • 5-10 yıl kadar vadeli kredilerde: 10 yıl vadeli DİBS + %3
  • Enflasyon Endeksli:
   • 0-2 yıl: TÜFE + %2
   • 2-10 yıl: TÜFE + %3
 • Halk Bankası
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
Tarımsal faaliyet yapan işletmelere yönelik Krediler
 • Seracılık (Örtü Altı Tarım)
 • Soya, Mısır, Ayçiçeği Üretimi
 • Hayvancılık & Yem Bitkisi Üretimi
 • Birlikte Ekipman Paketi
 • Seracılık ve Tarımsal Mekanizasyon Yatırımlarının %75’ine kadar Yatırım Kredisi sağlanmaktadır.
 • Modern Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımlarına %100 oranında Yatırım Kredisi sağlanmaktadır.
 • İşletme giderlerinin tamamına kredi sağlanmaktadır.
 • Kredi vadesi üst limiti:
  • Yatırım dönemi:
   • Seracılık: 84 ay
   • Diğer: 60 ay
  • İşletme dönemi:
   • Seracılık: 14 ay
   • Diğer: 12 ay
 • Faiz oranı:
  • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Endeksli:
   • 0-2 yıla kadar vadeli kredilerde: 2 yıl vadeli DİBS + %1
   • 2-5 yıl kadar vadeli kredilerde: 5 yıl vadeli DİBS + %2
   • 5-10 yıl kadar vadeli kredilerde: 10 yıl vadeli DİBS + %3
  • Enflasyon Endeksli:
   • 0-2 yıl: TÜFE + %2
   • 2-10 yıl: TÜFE + %3
 • Ziraat Bankası

* Satın alınacak makine ve teçhizatın kullanılmamış (yeni) olma şartı olup olmadığı hakkında ilgili Banka şubesinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•       Tek başına İşletme Kredisi kullandırımı söz konusu değildir. İvme Finansman Paketi kapsamındaki İşletme Kredisi sadece, Yatırım Kredisi ile birlikte ilgili yatırımın gerektirdiği işletme ihtiyacı kadar tahsis edilebilecektir. İşletme kredileri, yatırımın faaaliyete geçmesine müteakip veya ilgili Genel Müdürlük Tahsis Birimleri’nden uygunluk alınarak kullandırılabilecektir.

•       Paket kapsamında nakdi kredilere değişken (DİBS veya Enflasyon endeksli) faiz oranları uygulanacaktır. Faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez güncellenecektir.

•       Paket kapsamında kullandırılacak nakit krediler TL cinsinden kullandırılacaktır. Ödemesiz dönem faizleri 3 ya da 6 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilecektir.

•       Paket kapsamında belirtilen ham madde-ara malı imalatçıları, makine imalatçıları ve makine alıcısı firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm makinelere “Makine Sigortası” yapılması zorunludur.

•       Yeni ve Yerli Makine Alıcılarına kullandırılacak kredilerde temin edilmesi gereken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerli Malı Tebliği çerçevesinde düzenlenmiş olmalıdır.

•       Yatırım kredilerinin belge (kesin veya proforma fatura, satış teklifi mektubu, sözleşme vb.) karşılığında kullandırılması esastır. Proforma fatura/satış teklif mektubu karşılığı yapılan işlemlerde; proforma faturanın/satış teklif mektubu içeriğine uygun ve aynı tutarda kesin fatura örneği azami 3 ay içerisinde temin edilerek kredi dosyasına eklenmelidir. Kredinin kullandırılması sonrasında, kesin fatura tutarının proforma fatura/satış teklif mektubu tutarından düşük olması durumunda, fark tutar kadar kredinin müşteri tarafından geri ödenmesi talep edilecektir.

•       Firmaların yatırımları kapsamında alacakları ürünlerin/yeni ve yerli makine bedellerinin fatura karşılığı satıcı firmalara ödenmesi esas olmakla beraber, geriye dönük finansman söz konusu ise kredi kullanan firmaya ödeme yapılacaktır.

•       Yatırım amaçlı proje kredileri; proje konusu harcamalar içinde yer alan makina, tesis, teçhizat, donanım, demirbaş, mobilya, mefruşat alımı ile söz konusu yatırım kapsamına giren bina alımı ve inşaat harcamaları için kullandırılacaktır. Bina alımına yönelik yapılacak finansmana ilişkin, bina değerinin tespitinde, Banka eksperlerince belirlenecek ekspertiz değeri dikkate alınacaktır. Tek başına bina alımı, yatırım kredisi limitinden fazla işletme kredisi talepleri gibi kredi ruhuna tam olarak uymayan harcamalar yatırım kredisi kapsamında değerlendirilemeyecektir.

•       Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi konusu olabilecektir.

•       İşletme kredisi kullandırımı ile ilgili fatura/harcama belgesi örnekleri alınacaktır.

•       Paket kapsamında Teminat Mektubu, Akreditif, Garanti Mektubu Vs.) Cari Komisyon Oranlarından %20 indirim uygulanacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubeleri