e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Katılım Öncesi Mali İzleme Süreci

Şubat 11, 2021
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasındaki işbirliği sürecinin önemli bileşenlerinden birisini de “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı” (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) olarak bilinen ve 2007 yılından beri uygulanan mali destek sistemi oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2007-2013 döneminde (IPA I) 520 Milyon Avro bütçeye sahip “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” ile 2014-2020 döneminde (IPA II) 260 Milyon Avro bütçeye sahip “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYSOP)” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Her iki program ve IPA sistemi hakkında https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/tr/ internet sitesinden daha detaylı bilgi ve içeriğe erişilebilmektedir.

AB Komisyonu tarafından, mali işbirliği sürecinin 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III dönemi desteklerinin, ekte yer alan “taslak IPA III Programlama Çerçeve Belgesinde” bulunan 5 ayrı pencere altındaki farklı tematik öncelikler çerçevesinde hazırlanacak Aksiyonlar (projeler) aracılığıyla verilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu belgede yer alan;

– “Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme” başlıklı 4. Pencere kapsamındaki “Özel Sektörün Geliştirilmesi, Ticaret, Araştırma ve Yenilik” başlıklı tematik önceliğin tamamı ile,

– “Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantısallık” başlıklı 3.Pencere kapsamındaki “Ulaştırma, Dijital Ekonomi ve Toplum ve Enerji” başlıklı tematik önceliğin “Dijital Ekonomi ve Toplum”

alt başlığından kısmen sorumludur.

IPA III kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlu olacağı “özel sektörün geliştirilmesi, ticaret, araştırma ve inovasyon, sanayinin dijitalleşmesi” Aksiyon önerilerinin, ekte yer alan “taslak IPA III Programlama Çerçeve Belgesinin” yukarıda belirtilen tematik öncelikler bölümleri incelenerek oluşturulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Ek-1’de bir örneği yer alan Aksiyon Fişi şablonunun Ek-2’de yer alan belgenin yukarıda belirtilen söz konusu tematik öncelikleri incelenmesi suretiyle doldurularak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılması, Bakanlıklarınca AB Komisyonu ile müzakere edilecek proje havuzunun hazırlanmasına katkı sağlayacak ve uygun görülmesi halinde ise finanse edilmeye hak kazanacaktır. Gerek IPA III sürecinin geneline gerekse de Aksiyon Fişi hazırlıklarına ilişkin olası bilgi talepleri rsp.izleme@sanayi.gov.tr adresine gönderilecek e-postalar yoluyla Bakanlık tarafından cevaplandırılabilecektir.

IPA III programının söz konusu öncelik alanlarında proje önerisinde bulunulması hususunun değerlendirilmesi ve bu çerçevede aksiyon önerilerinin ekte bir örneği verilen “Aksiyon Fişi” formatına uygun olarak hazırlanarak en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Sn. Esin Özarslan’ın (esin.ozarslan@tobb.org.tr) adresine e-posta olarak iletilmesi (ayrıca olabilecek soruların rsp.izleme@sanayi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi) hususunda gereğini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X